Skip to main content

Full text of "Algarum decas prima [?quarta] /auctore Carolo Ad. Agardh."

See other formats


^ 
J^l.lfl ■il ^^ l^- 

\ .^^ 
m \ ■ 
f flWI m 


iM^fc 
Ite. 
m 
.!i» i2«-lS^' *a£ri*fr% ^ 

%» 

.4 
■•ti fc>--," 'vWmj^ >E ^ 
T^^T^M- "iiilff iU^'" 
^ ■ I 

^' .)> ,i \ y 1 -^ ^ ^- / ^ ^ ^/ y \ \ :/ V^ J -^:i — ^..Vi^jj— ^-^?:^^-^ — ^j^ -^ ■qj— .^,-*- '^ -'- ^— *■ ■ ■g^- ^ Jh nWMl^V-^ I 


— ^ V I / _J 
\ ) V "^ .■ ^^ . ..'^ / ^ \ V ^ y \ \. j^ \ H / ^ V 1 -^ / ^- )' 1 ^_ "K / z' '■^ \ ^ U K ^ ^ b i ■--. - \ /■. ■u- ^ .y /- ^ \ / __f_i_ ^. -. f \ y \\ ^ \ ^ L \ ^' ^ \ '\ ^ ^ / ^ - L < 
<. ' \ \ .\ -^ ^ y .V ' '^ "■■ ■■ / / \ \ ; -' --' > > ■ / - 1 / V ^ . ■ i f y -: .y I V. \ -^ \. -\ , \ \ y^ .>.^^ o / - ^. V / \ y-- ^ ^ y _v \ -T- .^ \' > ^-" y / S i Hl -■^ > ■^ r X, ^ x^ J ■ / ^-' / ^r / \ _y^ ^ "^ y- ' S v_ ■> - V v.^ /^ \ -^ - j \ j •' \ K ^ J y^ ^ y ; ^, l*" I \ 


J \ /" f J - i \ ■. ) \ ^^ f ^ 9 


J r V /^ \ ^ __- V . ^ \ ■^ ^ \_ - _-■ r ■ ^ H y \ 


"1 / \^_ y^ X^ \ ' X \ V H > 1 ■ / \ n^- \ ^ 
/■ y^ /^' ■^ j_ - ^ \ ■ "»» ^ ^ ■ ■-, ^, y V \ 


\ ■ ^ r' ■■ V_ \ V ^ / y^ -. -V r' \ ■- V /" . 


/- y /" L y -^ y .r y . V ^ ' / r ; ^ >/ ■ , I y- ^-^ V \^/ ^ ../ : \_ . -y y _ y / I ^ ^ v-/' \. ^ ^ ^ n . -^ / \ - ^ Tj- r -\ -^'' . 


jT ■-^1 


V. im i r N 
^ 
^ r /arre^i/,. ^- ^r # /^^ ^iT^ 


<y . 

^" * DECAS PRlMA., l I V. 


* - \. # ^^ I 

i AUCTORE. -^^' GAROLO ^F* ^ F^ 
AGARDH 5 JBota & Gec» Pr, Prof/ Heg» & Ord 


Z' \ 
r LiVNJJM MDCCCXIT i * ?5« j- 
.*H- / I^itteris B e r H il giau is N -w N> '. '^. S * 


.'\ ■^ t' / \- VIRO CELEBERRIMO <v ;t ^* £- ,'i- G. TH. TILESIO k ) CONSILIAKTO AULICO IMPERIALT. AC^BEMICO PETKOPOLITANO, '/ M \ AMICO OPTIMO, % *! f '* X V V 'i ■* Hanc Decadem wv ^ 
antes T il e s i i a a s inprimi« continentem ; \ / ^ ^■m - 


\ 4 t ^ \ f - \ \ ^ ^ 

; \ - ^ ^ X Vn ^>- Dicat X z' AUCTOR. Jf ^ 


X ^ 
/ \ r b l \ ■> ^'\ / 

tf F , /, 
-^' r j-" \ N x"- \ / .") ♦ l I ^ .H -t' f ^ *' 
n D isp os it i one nostra Alg^a rum Sveciae ut rite cognoscan- D quaedam novas sunt Species, quaey 

r 

tuTj amplius sunt describendae, Edita vero 

4 

positione plures postea & ab amicis & a nobis ipsis 
inventee sunt, profedto non negligendae. Multas etiam 

>que rnisit Gel. Tile- 

quas describere - '■: mari Indico legit nob simas Inventor. Aliae C sius^ plarimas novas & ra: 

i 

mihi injunxit amicissimus 

S w A R T z ' co.Qimunicatae, pulcherrirnas, &, quas ac- 

curatius indagentur, dignissimee. Has itaque omnes^ compledti debent hse nostrae Decades, atque de 
scriptionibus^ &5 q^uantum res permittant,. iconibus il lustrare. Opus scrutatoribus k 

ga- runi commendatum volumus. ^ X - / 5J-i. K >_ * V, ? Vh / ^ -' » ^ ^ 


ii 


^ 
ij / V ■i ■ *= ■ ^i * n ts .^.W-^Ju-i *.i=V 
-* . 'K V I. FUCUS TILESIL: \ 


V X - r-* 
-^ u c u s- T c a ule f 11 i f o rmi a n ff UL 1 a t o y m r a rn i s d e n s i s s i m p l i c i~ b u s, f o- 

p 1 e c t e ri t i b Li s 1 a n c e o la- m 1 iis 

t o - s u b u 1 a t i s 5 r a c e m i s 

Habitat in mare Japonico, m m mi om ^ itinere Krusensterniano Cloris - simxis Tilec^ius. / a L 

ullra P F 

fere crassus filiform 15 5 g obtec5lus — ^ ?, apiceque in ramos fastigiatos ramis dense undi 

solutus. q u e -■-' R mDiicissimi dense 
untes. obvaillatij apice in + 

5-4 unciales, eredli/ rigidi, foliis mum apbyilum abe- pollct m lata^ ampl ceolato - subulata 3 m ^dlentiaj lanl 
rimdiu.^cula». ^redla' vel paruni involuta, uudi lis inte 
rrim per len visa sparse & laxe serrulata. R m X M regula 
ginti.) erminantes sesq uiunciales It bfunciales- polycarpi, ( Liltra vi- ^ abeTm angulataj sulcata, in pe 
um mum T&rmin f - 

lineam longi% subGe^ualeSp redlij fi 
Jteris duplo longior. y mj ^^ / V /~ y / _ ^ y \ '^'-•'-•- ■ ? - " ■?, ■ . » ■ -j^-— ^ ' \ _\ * ( - y" 
S" i^re/H/icuk -splirenca. vel subcTav^ata. basicjue parum . aitenuata. diametro i - i|: linei^ veslculosa, 1 n a- Diaj verrucis obsessa. TervnnQh ceteris majns. ^*' Firrncdi Recef)faculoru7n pariim elevatdB^ minuice^ apice 
poro hiantes, • - \ - 

Suhstdfdia coriacco-cartilaglnea, rigida, fragilis. 

CoJq}' '^ m exsiccato nigrescens. ^ 
^ ' ■ » * V. Obs. x^^ J 

Speciem pulcberrimaiY!, & habitu & notis esscnticiH- 
bus distincaissiniarn in honorcn) jnventoris Clarissimi 
nominavi Ramificatione & foliatione nuUi alii speciei 
similis; fru(5lu ad Fucos proprios seu Stackhousl- 
a'uos pertinet, . ' r-H' Explicatio Tab, I» \ 
V ^ L 1, Fucus Tilesii magnitudine naturali, 2» Fragmentum rami 5. Receptaculum+ 

4, Receptaculum 

5. Folium^ 
modice autfla^ j h * -■»* magir auda ^ ¥ -- j .'^ " H / ' 4 -■ \ L^ « ri ■#, _ h 4. ■ / flm V ■^ ^ r C ^=^ ' . -1 s*-- ' ' i: ' X ./ ^ + ' -L t ■ ' n ' r' f V 6 \ ' t <^ / 
r^ '■■>>. ^ 
mGJ3i^ T:QRirLI§L f ' ■ ■ y f ' - F ^^ to, 4 

X o R. T 1 L I s , c.a u 1 e 

f o liis linea ribu s ^ d c o n t o r s e r r a- tis liberis^vel vesicul^e sphsericaD *% t iola t ee d ithxL P s ub- ■> \ ■^ 4 V ?*■ ; V, ^i . 'm •'s -■ \ \ I Tn mar m alluente CI. T m ? mis 
1 V obiongis. 


■^ fol g vesiculisc^ue / \ Habitat \n 
Ti lesius. 

L 

Catilis lonaissim m circa am am; Zvi^ y m 

queter, sulcatus, versus 
spiraliter (vel ui li/ieg^m £ere cj-assus, filifo rmi > tri- em compresso. planus, m R ) tortusj hic & illic inter- 
aculeatus, ;glerw.mque tamen inermis, raraosus. 

peliolo 'T ex axillis rum exeuntes, basi m breviter connad &^ divaricati, dein liberi in folia abeuntes. ^ .> Fc acute pinnatifido-serrata costa fir 
tiolataj vtribus modis ajBgxa : tres fere lineas lata, simpliciter & ma /a t:o 

ramea evesiculavia\ %c 
'lentta ; Eo tamen n 2:o ^/'///a percursa, pe- 5:0 iamea evesicw 

L 

vesicuIiS ernmque ordine, ut pri- mum ad basin rami folium stipulare affixum tum e ramo exeat sit. m \ tum ^ r ra absque vesicula petiola vesiculae insidensj rum folia absque vesiculis petiolata. m / N ?tioli stip 

basi cum / plani, mo connati. 
flineam fere gi) % 


j f r :'■■ \ I -1 ^' yt- ", - V V * ' 1 ■ y ^ ,* (■'. * t. j. 


k+ .\ I' ' n; V. '^ r ■^ 
X 
X ■ s ^i^ * r^ 


L y I. X- f^esmifafes filiformesj 
vesicttlis instrudi. 

Ceteri filiformes. 4 b Vesicult^ spli /- 
ngi, medio (lineam fere longi) vel oblongae, inanes,' petio 1 su stentantes folia, vel interdura tantum iQrjgius b usve m \ \ y X J 

Sut/ ^iificatio dees.t, 

\ . - - : 

L 

fjiia coriacea. / \ ^o/or in exskcato nigre^Gens» 
Far. /3 Afirrmtifo/ia, djffert tantamKio :i *fr / gis 
\ ■g 
-i 
X. J". ■■■- ■* th ■ V ^ Obs, E tTritii m est» \ /'-N / o 4. V 'xx ■/ L# k #< ^ ,^ X '-.^ ^ 
■-^ /" /■ ^ \ -. X \ "■M '>* J ^ *»7 ■v^ .V s' * ** -^ • * '>■*« * i tff /■ y _ i r' f \ ^_ * ' . V * ■V n '^ /■ t 

V I / \ 


^ f V ^ K ^ '■y 


/' 4J ^ r^ 


A i \ \ \ V y 
X I .-. ,.■ ' jf' 111. FUCUS PINNA'TIF0LIU5. F y -\ .£. ^ r 

J ^ y PiN N ATiFOLiif s, c aul 6 fi Hf ormi m P foliis 1 inte ge rrimis/ vesiculis sphoericis p tiolatis, p et io 1 i s t e retib us. 
ln Archipelago Japohico iavenit C T ^^ mihique misir. 

Cau/h ■■■f\ ^phyllus^ m latusj conp iin ramosus. /- ^ Rcii d 5 patentes. ir/ft iterutn raJ / - 

tr m ? >periores sim emittentes basi folium, stipulare, tura 2 1. 5 vesiculas; & deinde Jolia. 

JFoIi/i uncialia,. tenuia, fusca, petiolata, lobato-pinnati- 
fida vel subdichotome lobata» lobis subquinisj' alter- 
nis, linearibus, subintegerrimis vel obsolete undulato- 
serratisj obtusiusculis, usque ad apicem fere costatis. 

■ m 

Petidli bi- tii -lineafesj filiformes. 

Siipiil^^is prope basia rami affixus, seu cum eo con- 

"^natus.^ 

Vesiculares Hnse vel ternsej 
/^i^/Vw/^ sphaericee, Kullo folio vel mucrpne terminatse^ 
Fru&ificatio deest, sine dubio ceteris e Tribu Sargas- 

sorum Speciebus similis, ^ /•- # y *-■ ,4 I / -/ y /^ ^ 1. r - ^J^r ^ 
^ N \ ^. \ # # * / IV. FUCUS FILIFOLIUS \ '^ j F j 

FiLiFOLius, caule tereti filiformi vesicul is b ?- monilifor mi te r con- junctis, foliis setaceis dichotom I P b ""X m ■J.. X \ ^V^ V \ ^ In mari Jap d Cl. T communicavit 4 ? 
^ Caulis ultrapedal ^y.' mp aphyll us neam crassus j rigidus, j parum s Rami alterni, d ramosus 

r 

oluti» Folia ^\ formia vel^setacea, cpnipressa^ rigida, vesicui lis instrudla^ integerrima ? dicliotoma r dichotomiarum 
minantia. datis, Stip g in racemos ter- r- \ \ 


Vesiculi^ pvales^ oblongae, inanes, fuscae^, concatensftae 
vel etiam hic & illic solitariee, foHis innatse. Racemi terminale 

9 - \ 

Rachis flexuosa foliorum laciniis formati 1 ^ ^ n«> PeS ivferiores long iperi sensim b viores ■< Receptacula ovato-lanceolata, 2- JJ lineas long 
cosa, vevrucis poro pertusis^ verru «* _fc'» Substantii 

I 

Color uig § f i Obs. Q K - ■ ■ ' ' 

Fucorura sensu Stackliousiano sumtorum» R Urm uotis allatis abun(ie distinc3:us. .j HudseniV d quo s .r \ , \ j '^ — i / y /■ \ -Si a ^ / / ■ I io ^--* iiv* j , 'I ^ Y FUCUS CilTN 
Gm f^ ^ 4 V f ■ N y -\ / * ^ ^ /■ r FucuS Grikitits,- caule arbcipiti xn fr on- rugulpsam foliaceam e n er vem ! . dQ,m 

soluto, .laclniis aQutis ciliatis^ ciliis 

subramosis fructiferis. * \ / F. Crimtuft Gm el . H i s t. F u c . p. i Go. 

r\ CrinituSf Gmel. L c. t. i8. f. 2.eximie. ensi Habitat in mari Camtschatico GmeL; > 
<i * ? Tiles ia s. c -' RarUx scutata j expansa Fro^y ex qitaque ra^lice solitariaj plana/ eeoslata^ pal-^ maris vel spithamaea. / \ ^ } I Qaulis ima basi teres^ dein anceps, lateribus convexis^ 
1-2 lioeas latusj inferne simpliciusculas , mox. pmrlatim & alternatim rarnosusy firmusj rugulosus. \ liami caali similes, subalterni, interdum tanien altero * I laiere copiasiores & subsecuadi, in 
sbluti» 

JLdcinia plans&, dichotomse,. expanssa 
loliaceas. r fedlo statu ciliatae 
m per r Cili^ eberrima^ ramosa fimbriata - vel fere lineas .. < iunda g dum pl +^ jpso disco li-ondis ipsiilas tumes x^ / y ^' >' 


5?^ ht / coriacea* T m. 


CoJor nigrescens. 

■ 

L 

r 

Obs^% S pb ee^r 

iiorum exi L species Arlbu« jttvf^Kis c£. 
\ 
- 1 4^ ^. 


/ t. > - '■ * -^ "— ■ "l '■l ^t : ^ .>^ ■?■ VI. T- 
VARIEGATA. ^j y^ -.^^ -LeMania VariegatAj filis simplicibus rie a*a tis 
n o di s m o n i 1 i f o r m i t e r N , junctis o V ali bus nigr e s cen 
coti- 

r 

- f HaHtat (in aqua dulci ? ) in America Septeur 
trionali, imde a Cl. Miiblenberg missam communica-. vzt Cl. Swarlz, 'y '>i y Fi/a ex una basi plura, i - Suncialia/ simplicia,' curva. 
ta,. rigida, coriacea, membrana crassius.cula tenaci 
subopaca conflataj if^fert^e tenuia sequalia & crassitie 
capilli humani, livida vel corneo-lutea, i^^rjz/f 7//^//f^;7i 
incrassata (ut fere Levi, fluviatilem tenuiorein cr^s- 
sitie eequet, ) viox moniliformia (nec ut in Z. jF/f/- 
viatili papillosa)j ex internodiis lividis & monilibus 
nigrescentibus variegata,; //pice^cuia^ f^ofiilia versus basin 
-■r a basi'oriuntur5 fere riuUa, semunciam vel unciam 
contigua sunt^ elliptica,' vix semi-limam iongaj diametrb duplo longiora, mas- j. » /• sam t^urJis QCttiis\mgre§,CGulemy per lentem viride- 
scentem, e catenis sporarum constitutam coiitinentia. 

Intcrmclia brevissiina; vix diametrum sequantiaj contra- 
'- c5la, lividaj, inania^ omnique massa sporacea destituta. 

Cateim Sporarmn simplices, moniliformes. 

^ _ * - 

Spone elliptic^, hyalinse; medio macula viridl notatse. 

- - ' ■ . 

j d r 

ExsiccatiofU obsrurior fit, interuodiis magis contrahi^ 
tur. ehartse vel vitro non^ adheeret. r Obs Pulcberrima hesc species Lero* Torulosse proxi 
Hia^ sed filis tenuioribus, variegatis: statim dignoscitur, ^ 

I ■ ■ 


I I Xi H j-- ^ 


^ ,» ■i^ ■' "s^>" 'V-Jliit» ■, > JJ. . V 's ^ a. V '> It ^ -r \ y" VII ** CERAMIUJ4 PULCHELLUM r ^ c fiUs 
arti c ulis I P u L c H E L L u My f u sco-purpur e u rn^ 

csespitos i s, virsatis tenuissiiTiis m P g P P m H \ Ci PulchsUumf Dispos. Algar. S P 9 « 'f' Hevim RoTH, Cat. Bot. Fasc. L p Fasc. JI. p. i()2. Fasc, III. p. 180 64 Add. ? Hab r 

in fluviis Hctllandi^, Werinl Jnanmae 
vi tilem lapid ad / *x- uidise, West 
ad Levianiam Fhi Casp 1-5 lineas altus, moliissjm e plurib gj.^g 1* j - " ^ 

Fila membranaceaj tenuissim \ 15 lucida, articLilata, sequalia, ramosa. % pel jRami^ limuliq filo imari similes, alterni, virga- ti, ere<3.i, obtusiusculi 
Articuli diametrum triplo exeedentes, purp 
Gmicula tenuissiniai fasciata. .- 
Ci V, 


pedicella^tsejj sph •^t / bs. Simile Cer. Chalybeo (Conf* Chaljbeee Roth) 
ejusdemque magnitudinis ; sed distindlum colore purpureo, 
articulis brevioribus, ramisque virgatis — Frucau, ut & 
C e r a m i u m C h a 1 y b e u m virgatis. 

e&teris C e ramiis certe - ^^^ r ^^ 

dissiraile^ alii tamen generi vite cohstituto adhuc vix associan- 1 _^ 

Synonymon Confe r vas^ Her maBni iL^ Aum. 

dubium ; quadrat gencratim descriptio Cl. Audloris, sed 
filu dicit continua, quee in nostra ariiculata, & in ultxmo 
fasciculo Catalecaorum Speciem suam declarat vaiielatem 

^torteSj cujus nostra &f-ecies nul- Di5 Oscillatoria3 

lara habet affinitatem» / -^\ 1 * L~h \ \ 
H^ / r ^ I ^ -* \ ^ \^ n < \ y Vlli. -i DIATOMA' SWARTZIT. 

/ N X DxiATOMA SwARTZTi, f i 1 1 s 1 88 1 e viridibus 

post copulationem' pinnetis, articu. lis bid e nX a tis. \ \ Diatovia S7P(nt%ii^ Dispos. Algar., Svec. p. 54 
Hebitat in aquis staenantibus & lacubus Sveci»- fl* per totam sestatem. 

Ci£spes fludluansj plus minus densus, viridJs, 

L 

Fila t _l magnitudifte Tjykrnematis NiticH {Con^Ui^. Nitida^ 
Disp. plaria, fragillimaj asqualiaj nec versus apicem 
attenuata, simpliciaj ardcuiata, stratQ viridi medio ' percursa, margine liyalina, demum isingulari modo 
immediate copulata, tandem in articulos soluta. -— ' V *. ^f//V?///' diamftro dimidio breviores, bidehtati, medio 
virides, mar«ine byalini. 

- - 1 ■•■;.■. 

In statu copulationis jP;7d imrrtediate conjunguii- 
tur, kartjculi aUerrii solvufitur, ita ut fila conjun 
^a pinnata; app'areant. Piw/ea ^k duobus Brii^ulis co- 
hserentibus constitutee, oppositse, ^dentat^, .adgeni. 
cula virides, ceterum hyalinee. N K. J i ^- > ■K* ' ^ -- d_ ' > si* \ ^ 


-^ W*- ^ "-^ \ ■^ \ / ' - / ^ - [ \ t N N \ ^ ■f 
4^ ■. > * -i 14 
' > ' ri * IX. ' DIATOMA FASGICULATAc 


i.S ^D lATOM A. F ASCICUL ATA, ' fiUs "b r 6 V i s s i m 1 

erectis lineari-lanceolatis fastigiatis fuscd-lutei s, - articuUs post copulatio- 
nem alteruatim soluUs. . \ «_ \ ■- i 

D. Fasciculata, Bispos. Algar Svec. p. 53 f Hab Aliiis Ma o d Sc PiJa eredla, stri(5la,' brevissima/ & tenuissima, ita ut oculo st Ludo 
quo conspici possiat, filis C Den fuit) triplo tenuiora, & long dine 5 hujus G articulis qual g , f stissima. ad b apic attenuata. itaque line- ari-lanceolata, fuscescentia vel luleo-fusca, fasci- 
culata, ex uno pulidlo 5, 4 vel ad 

■ ^i _ 
A ^ maxime rigida & fragii 
5naiim) copulata & post 

altefno anguIo'coliser di binatim (interdum ationem ! 

T 

diametro in. 5-4pi longioi 

* . .. ' 

Qenicufa oh' teuuitatem ante ' copulationem incoix / spicua f O b s. ^lnterdum filum unum vel~ alterum 

articulos soivitur» g iX % ^ / ■^J K r^ ^ / \ 'V nb / 


'\ 4 \ -- X. DIATOMA TENUIS. ^ -^ — w 

DiATOMA. Xenuis, f i 1 1 s d e c u m B 6 o 1 1 b u s li nearibus f usco-1 ut eis, articulis p ost cop ulationem alternatim solutis. \ l ■ H iri foliis ^i quaq bm nt -V in rivulo Luci Foglesang p 

alias aigas apporlavit amic. Ph. Dodt. B op Lundara. unde inter Str> \ + 

fuscum, mucilag d 


b uissim fiinguia non 
parvuls ? sp o ut iiudo ocula 

ideoque irt im pi hyalina, g de m atim pul ( disrup 
aro ap ? D d post copul em adhuc linea obscurior fila utraque conjun- 
ens obs & dem soluta in V Articulos diametro 4~5p^o longiores 
eohserentes. h 

angula alterno V A ^^ ■# - V* V ' (lemcuk ob . tenuitatem inconspicua L 

Obs. Filum unuhi vel alterum six^gulum & absque copula- 

A prs&cedente dif# tione in articulos etiam 

fert fiiis decumbeiitibus, longioribus, vario modo coia' 
textis nec ex uno pundto radianlibus, articulis longio.: 
ribus; loGO natali. kc^ ■v ' / *ta / 
/ v.- ^ / \ ' ^ ' \ ^ t V / ^ \ .1 f I <■»- ^ _-■ > «» V /- • ■-■:.-/ ' \ 


^ 
\ / \ \ / ^ H ■iJ, 1> \ N h i' 


i. y y X ' ■' # "^ i- 

V r ^ ■ ri "^ ; ^--j K^ «> H I. .& r F 4 "^ -/ * s . \ 4 + . v ^ V I > I / X \ ?■■-■ \ f 


rttTT^ 


V ■ / ^ V 'i s - 5 r ^ I ; ^ r '.f\ X r^ / % ^ f / / t 
^ ■ y^ ^ 7 V' ^ / ^ V / r / \\ ' ^ M \ ^ 


V. 1 
a ■4 

y^ A # / ■*^j '■ ► i 'HiT.' ■ . /-'' -^^ - I T 


-^^ • 
\ .^-! / 


\ f ■-. ^ \ \ ' \ •^ / / ^ „ ^CA^^., s ■:. V J r' -/ \ X ^ * , \ / ' * \ ii- F > N. V sn X-- X ■ ^ 1 I. r ii \ X \ ' . I 1 \ ^ .^ - 1 / / <^ \ ■V \ .^ ¥ \ ^ \ \ I / V r 
1 \ . / 
I 5 \ '..:! i \ ■ \ . A / 
V. \ ^k '*i V. \ '' X >s ■:^' ^ \ \ '' / ^ ^ 


'» » 'j 'v \ ^ / - N ' * X A ^ I >■ N ^^ ^ y - -^ / 1 \ ' 7 ' V. 


/ -- N '«^ ■-L ■ j 4 ( \ \ / > '^ . "\ ^ \ \/ ^ Vi* H. P \' 


/ r f \. / A i/ 


' I ^^ 
^ynO' flL 

■-■ / / X /^ .\ 
WlMOYL ^ 
V ^ "- I " ,-.x s \ \ / X J . J' 


^ 

^, V. .* ' ' V t-' y* / \ ^ /' ' ^ ^ F^ \ "-* "X X ^ 9 


■ ^ ^ ". \ / /■ 


^-^ \ -. I ' 1 ^•^ \ 
\ \ ". . >, v 
-te ' h k A 4 / y X N \ V ^ / f # \ \ 


X V DECAS SECUNDA. / .- / A U C T O 

/ CAROLO \ AD. 
^ q r 

¥h. D © c t* B©t. U Oecon» Pr» P y o t Reg^ Ik Oid / \ -«^ Lundae, mdcccxiii. Lilttrit B e fliag iania^ ^-: V / A # / z' 
/ e J^t ^ f' 


^ X \ ^ -t* #■ 4 ^ V". T # =^ 


A rc i". 


A- ;'* ^ fi ^- *- ii *^"""* *f '" r>^ ** 
>' 1. s .1 

1 _ ^* J "3r ■^b'- . 


^ *1 .-^ '- V^. 
•- t^ I, ^ ,F *«■ 4 Jl ^ 
^" j' ri j ri 

w I T bT K y 
tt j XI.. 

K 
di- chototaias;- vesicul^s ^ Hiiiis obovatis^ 
p eaun c ulatis, p e d un culo cor nutp, 

PiHicheyia gemiuata Dispos. algan Svec. p 21. F ^ ,ce j p* 2g(t t 2.; f ' 5i eximie* ^w r 'A Habitat £estate in fossis Helvetiae, ; Svecife» Ifc-^* qul lertte 
. -Y^. 'i mus iniricatus, viridis, fluiians, 6 u^- <*- cialis vel ultra^ ) F$ 'a m huraanutfi tudide eterminata. continua , ( xiin PeJi 
d e intricata* 
'tt/V divaricati^ uantig^ ijangi- 

oranes hi^juji 

ichotoma, ma^- k 4 > um fili .j -*^ 
itu- P^. ine cequarites, 
/fC£f/i l>: 
evissimi metrum 

j 

acuti & t 

oppositi, laterales,. iji dimi 

dio fere pedunculi appositi, secft^tidi, at^tie eodem 
accornu pedunciili, recurvati* Fes obovat»;^ vel clavatae, virides. 
paginam, filis satis distind:is> planis ; 
dem, nitidiusculamv chartce 
ntom \ / ^ 

-^ ! Obs, Omnes fere V gucherise sub^C^ Ainpbi- 

bia LiNN* vel Ceramip Csespitoso Recentioruin. 
militant, neque nisi ad frucaum & iHflorescentiam attendi- 
tur, cum fila sint similliraa, facile & rite distinguuntur+ 
Cornu antheram credit Vaucherius & foecundationem in 
V a u c h e r i i s ut in plantis pbsenogamis fieri* ^ Vix bene. 
Cornua pedicellos esse abortivos vel steriles judico^ * 

r ~ \^ 3 i # 

n 

V > ■^ \ \ 1 \ y ^ M J * ^l 4 ^ r ^ 18 
s. XII. VAUCHJERIA BACEMOSA. + 

Vaucheria Racemosa, i. fiUs V c a p i 1 1 a r i b u s i vag e r am o sis , pe dun c uli s r acem o s is. o ? ' j ** E^ospertna racemosa Vauch» 1. c* t. 5. f. 8* N. Hatitat vere in fossis Helvetise, Sveciae* '"\ C(espes densissimuSj intricatus, viridis, fluitans/ 6un- dcialis & ultra* ■ x ../ Fil ^ humanura crassitie sufequantia; long tudine indeternriinataj continua, hic & illic rura constridlaj nullo 
vage ram m modo articulata , flexuosa^ maxime \ '-, Pedi U divaricatij mos3 Fedicefli issimi + 

Vesiciilit quinse vel plvires; congesto^, virides m-A Siccnta sistit* stratum, filis satis distin-dlisj viridiscens^ 

opacnm^ chartse* laxius '^adheerens* 9 ^..4 j Ob'5^ Cornu terminale \n quibusdam racemis appinxit Vau- 
cherius, in aliis nullum sistit* — ■ In Speciminibus, q'u83 
ipse legi, pedicellum ultimum semper vesiculam sustea- tantem^ neque unquam sterilem obsei;vayi^ i t4 / -3 ^* ( -f ^ 1 I ' ^ r> \. > r *- *■ * V^ * k 


t 


_»H 19 v- XIII. CONFERVA •FLOCCQSA* G ONFE R V A Floccos A; , f 11 is s 1 111 p 1 ic ibus 

arachnoideis in str atum f 1 a vo-viride i in p li catis, ar tic ulis di ame tro 

03 qualib u s. - V, 

sub j r v3 ^ : *^ -' t 1- ■ 

. dorferva floccosdi Dispos* al-gar* Svecise.p* 29» 

J^yoiiferafloCcou/jVauch., Hist. des Corif* p* I3i» t 14. f- 5 ■ ■'•?> r«« ^ ; pnrasiticaiY diuch, \* c. p* 155. t» 14, f.6? Qmferva fu^oclssima Ro Cat. I/ P» 176? w - f ^. Habitat in fossis & aquis lente fliientibus primo freq V »•*'■" r> Strafum ^isucilagjnosum, plus mmbs flavo- viride, aqusB 
innalans, bullosum. • 

-* 

H 

J^ila simpliciaj tenuissima, araclinoidea, vixque nuda 
oculo conspicua, longitudine vix determinanda^ (un- 
cialia vero videntur), maxime flexilia, varieque 
curvata, laxe intricata, hyalina, sordibusque plerum- 
que conspurcataj interdum hic & iilic ut in Confcrva 
vesicata inflata* 

L 

L 

ArticuH diametro subsequales, vel parum longioresj 
medio macula flavo-viridi plerumque triangularjl 
notaii* GenicuJa opaca, facile conspicua * r- ► 4 ^ ^ ■^ V ■V. \ l^ 
■ n _ 

Siscata sistit|>agijiam,viridje,m, opac^m, hic k. illic gra- 
nulatam vel farinaceam^ charts^ ardle adhaerentem* \ 
j % iH ■ \ ".» ■c \ Obs. Species nostra cci-tfe ;Pr otif era Flo cco $a' Va u ch, 

csse %i3€tte; cartvenit emm ^ de^eriptio & pulchra Icon- 

R o t hli; diversa ii\\% re- Conf e r va fu ga cissima cais fugacissimlsque, quee in nostra curvato -flexuoss£-sunt 
& exficcatione omnino persistentia, articulisque centro di^^ 
phanis, qui ^in nostra macula* notati, -Ceterum nihtl isx icone eju« judicandum Uescripti-o & icon C on f e rree F u g*a c i s s i m 6e DiLivyNii melius in nQStrara speciem qua- drant^ ■s V* f Obs. Fila r^um, sed raro inflata 
icaqtia ^utuwat Af^ufihje .-WT^ ■^r ' V. idi emm In ejusmodi 
Vi?c credp 5 Si 

inflat% frequfentiores ob- 
servarentur^ InConf* vesicata quidem non ita raro, 
in G^^onf» C^apillari etiam interdumaas viyi,,s<?d nun- 
q^am adhue proliferas. Propa^antui; h^ confervge sine du- 
bio granulis illis viridibus in articulis wntentis, quse de- 

individua pro- m ximo anno paritura /4 1 f *- 
•\ • -IM /' 
. ! / y 

4 


*y 1 

^ =^^ . 1 t ■** 


^ f .< ■-, r^iifi^^K^ t^ f -r 
FLEXUOSA* 


" A L 

Flexuosa, filo primario dicho. 
t Q m o d e 11 s e p b ;s e s^ o r a m i-s t e n u i o r i b u s 
- alternatim secundis s u bsimpUci^bus. 

articulis' ramulorum diametro octies 
i o n g ro r 1 b 11 s» 

4 ■ 

Cof^rvii Flexmsa Fl. D* t, 882. Dillw» 1 c. t. lo. 

FB. & Mohrs 'Grossbrit/ Conf. t» lo. Rotli. Gat. 
J\\, p. ^54. Engl. Bot. 't* 

lititXTOra Maris Anfili^, 

^is iS.MeteLp?> 1^44 

iia fossis turfo- 
\ pliGc^ti* caquse imi?^t%nEes^ jjaagni rluteo-.virides, ipi- T- \ ^ \ \ r^. i 'Fihm primoritnii rtriimcJal^, r& .ultra, Gja^^luscuXuro^ 
( cras^itie Corf. (apiUri^) nodulosumj subdicho- 
totiium, obsessum 
^iimuiis' alternatim Eecundis .,(i» e. quibusdam con- 
tinuo ad unum iatus, aliis ad alterum latuis abeua- 
tibus ) .tejni}IpriJb,Lis, tarnen tiu^o oculo conspicuis, 
iJncialiDus & viHra, subsirnplicibus, interdum uno al- ^^^ 
/ 'tero\'-e ramo itistr 
-obtusiuscuflis. 

Articuli fili priimiU 

res, ovati, apice ramiferi* 
gpiceni ,a||:enuatis^ \-b 
Ji^metrp 
lonaio- 
y?nOT2/A/; f^//i longi, diametrumque odlies superantes 
Ovin^s ^ranulis sparsis viridibus referti. ♦ Crenhula 

4 ^icc0r/ histiX ^tratum flayescenti-^viride ex filis ^r^ssio* 
ribus (riimirum primarijs) & tenuissimis (riirnirum 
ramulis) veluti duabus speciebus rhixtura* .r \ \ - ' i ■ ! ^ 2 
- k XV. OSCII TORTA. TH L 

O S G I L L A T O R r A. ' T DR T A, : f i li s s pi r ali t ^ if 
tortis obscLire viridibus apice cla- 
V a t i s> / Habitai 
pore verno. fluviis lentis Scaniae, tem C<sspes aut flu(5luans, aut lapillis adnascens, biu^ncialis & ultra^ atroviridis, substrato nullo limoso insidens. Fila ^vo ceteris speciebus longaj i - ^uncialia^ Bt cras- sa / y crassitie OsciJL Murale^n subasquantia/ obscure 
viridiaj subgelatinosaj spiraliter torta & flexilia, con- 
. tinuBj simplicia, vel ad apices clavatas inflatasque 
conjundla, tranquilla, nec oscillantia» 

An^^uU densi/ atrovirideSj demum in spheeras, ^ ellipses transversaleSj recJtangula &c. 
inflantur* conglomerantur vel ' . A r 

Intsrst^tia annulis parum angustiora, Jbyaliua. 

■ n 

n ■ 

Siccata exhibet paginam opacam, plus minus atro- 
viridem, filis oculo nudo fere discernendisj in funi' culos crassiores; erispatos confluentibus* ^t ^ ^r -^f \ > :> ■ 

Obs. Memorabilis species, &a ceteris abunde distin(Jla filis 
crassis spiraliter tortis, apice clavatis & conjundlis* — Se- 
cundum Specimina' ab amicis missa satis differt ab Osc^ 

Mai uscula Dili.\v^ ut colore atroviridi, loco nataU &c» i 
4 -\ 
23: XVI. OSCILLATORIA LIMOSA. i; ■ J ■ ri 

OSCIL1.ATOI11A LlMOSA, filis C 8e r U 1 G S C 611 1 1 - viridib u s V rigidi s 
e latinosum rectis in stratum 
margine longe radians atrovirens i n t e rtextis. , t* Oscillatoria L Disp* A^ g L ■ 

Svecise p. 35 #1 

(excl Co77f. Lif/Jofa:DiLiw, k Oscill Mmsonii Yauch,) t Covf'. L Molirs Grossbrit. Roth. CaU Bot. IIL p. 197. Web & ( DillwwHy ■' * ■ 

L L ^^^ 

Conferva Fontinnfis D 

k, Dilkniil) c* t. 64» (excl ?;tC2 **i OsciJIatoria Fvinceps ? Vauch*' L c. p. 194 ? i -r . \ 'r Habitat in fundo liraoso fossarumj lacuunij rivu 
lorumque l^nte fluentiumj demum aq^uas innatans* - S'. expansum, saturate & g um me b me radians. V Fi uncialia & ultiraj &, pro ceteris speciebus crassi- ti< uscula^ ocwloque nudo b rulescenti-Yiridia, rec^a^ rigiciaj continua, simplicis; 
npice obtusa^ vividissiiiie oscillanlia, citissime elon 

■ ■ \ ' ganturj & cresc 
ssepe uncialibus. d rad 
Anniili distindti^ facile^ue conspicuij sub^quales \ al 2*4 
Jntcrstitiis snbpellucidis». - — -. 

T F 

Siccata sistit inaculam veluLi pidtam, nitentem medio 

pul- ^tro-viride^ni, pteriptie^rfa ver6 rs^dia^ntem filis 
c^bierritlit Virldibus, - Scjmi - \- unoialibus. 
i. ' ■ 1 ■ 

Obs, Vuigaiis q^uidem haec species, non tamen satis cognita, 

q[tiod ^ ififcertis & confusis ^ynonymis cevnitiir,-— Conf, 

.-Li.rtro-sa ^otK certe nostra .^est^ & ab eo hene descripta ; 

ut & Conf* fontinalis Dillw. — Gonf* fbntinalis C on f. f on- & tantum ex^ R o t h, contra est nostra Os c» Tencis. 
tirialis Linnaei omnino incerta sp^ 
synonymo Dillenii extricanda, Species autem Dilleniapa 
ochracea est, fusca, pulla vel intertkim viridis, quse notae 

cadunt^ O s c i 1 1 a t* in nostrana sane non Vauth» p r 1 n c e p s 
nostra forsan specie^ est, sed caudam n\illam ob* servare pqtui; ideoc[ue adhuc incertus sum» \ ^ 

\ /' <■ ^ ' ri ■V ^ ^ ► -x 
.** * /" J^ 4..^- ^ / ^i XVII. >- r,- ** GSCILLATQRIA TENUIS* » ■ 

OsciLLATORiA Tknuis, filis dUute viricli* 

bus ri eidius c ulis re c tis ih stra t u m 
g e 1 a t i n o s u rti m a r g i n e b r e v i t e r r a d i- 
ans vireiis intertextis^ Os /^iriclis !♦ c* P 95. n 15* f* 7t ** ■< Co/;/»^ FoA?/Wfli^j' I\otbr Gfal% Bot. llL p.. igg. V C>>?/. L Dillw* L c/ t* 20* *-v. Habitat in fundo m m.'* yel lente. fluentium non infrequens. 
SiVatuTn exparisumj plus niinus d g sum, breviter radians* FiL em & ultra, tenuissima, optim jfc- croscopio m g d mi- a- 
**■ line virid^aj^^elatinosaj redtiuscula, ng m ' ladiis 2 - 4-Iinearibus. oscillaatia, radiantia, ylnnuli tenuissimij optimo microscopio tantum discer- ^,. nendi,- eequales 

'jnterstitiis pellu *^ ^ 5/ sistit maculam m plus m di i lule dem* nitentem* versus marginem sensim 
nescentem. Obs. Kisi eodem tempore li£ec .V3 ^ prseceaens species com- 
paranlur, ab incauto facile confunduntmV.. Distin(5lissim^ 
tamen, Fila enim habet O s c* tenuis multiplo tenui- 
ora, radios breviores, annulos fere inconspicuos, colorem 
omnino diversum, & exsiccatione inaculam tantum tin(5lam 
sistit radiis non distindlis, sed versus marginem tantum evanescentem^ 1 Limosam: Non autem ita crescunt Osc^ CU Dillwynius nostram speciem credit juvenem 

Os cilla toriee, 
«tmper eadem crassitie ut crassitie augeantur ; 
elongantur fila. crescendo 4 ^ / ^ 2t X MBs«a;>:^«a£i^f«£!^f%!»^ xYiir. OSC\ ' NIGRA, '/ » -^ / / OSCILLA TORIA NlGRA, filis g r i ^e o -I u t 6 S C 6 Jt-^ tibus ri^iclis rectis m stratura gela- ti nos u m loiiffe radians nigrum inter- tex tis t -■ f f ? OsciUatoria iiigvH Vaucli; L c; p* 192. t* 15* f* 4* 

■ " ■ ; ■ ' ' ' ' 

Habitat aquee Superficiei innatans iii rivuiis len- 
te fluentibus Helvetiae^ Sveciae. 

Str/^jturu expansum^ ex purpureo- nigrum ^elatinosum; mo obtedl c he rnme sim /^/7a uncialia & ultra, crassitie Osc* Limosa^ aeqna- lia. d satis conspicua cinereo-lute- scentia^ re^a, rigida. sa, lentq oscillantia ? continua, simplicia, apice obtu 
cito tamen crescentia nodle plusquam unciam elon 
radiaotia* 
) ia (cum uria 
& crescendo j^nnuU facile conspicui^ nigri, crassiusculi, interduni 
in^equales ( ila ut quidam'^ crassiftreg magisque 

sint, quam ceteri intermedii). conspicui o^iii.j rr' Interstitia arinurs subaequalia. 

Siccata sistit maculam veluti pidlam,' nitenteraj me- 
dio viridiscenti-atrum, peripheria radiantem filis un- 
cialibus crispatis* 

Obs* Descriptio \-aucherii bona ut & icon, , ^i exceperis di- 
mensionem interstitiorum, quorum autem pbservatio & de- 
finitio a situ speculi microscopici lucisque conje(5lione, peri. 
8et, Nullum alium synonymon certum mihi videtur^ 
Amant fiia in hac s.pecie, ut in ceteiis, sese copulare vel in 
acervos congregare ; interdum etiam bina parallelitcr eon- )un,^a manent & una osGillant/ 


.* \ ^i^jfn-^ ^^■•r* '-. ■]. II H ^ 27. 

ATORIA CALCIGOLA. r ^ /. l\ 
s ci LL A T oPi I A Cal c TC OL A^ f i Hs c ur va t f lexu osi s hy a 1 inis tenuissimas 1 HL membranam tenuem: viridem 
textis, annuLis ineonspic u i s,. \ inter -.*, "^s. Oscillatoria CaUitola Disp» Algar» p* 57 t^ \ r - - . 

Habitat in rauris humidiusctilis templi Lundensis* 

h 

* ^ ■ ■ 

Stratum memhranaceum, tenuissimum, viride, ob fila 
hic & illic magis aggregata su^vprrucosum arc5t.e ad- 
pressumj tamen ag^ua humedlatum facile diveilen? Fila densissime intertextaj ittcertae longitudinis, tenu issiinaj atque optimo tantiim raicroscopio observan- 
d^j hyalinaj varie curvata; flexuosa & crispa^ omni- 
110 aequaliay simplicia* 

t h 

r 

h 

j 
+ 

r 

AnnuH (vel alia organa frudlus) ob tenuitatem filo« rum non obsetvabiiesi > Sicc^ia sistit m 
anam viridem; tenuissimanij char- tse laxius adhasrentem^ r ■ * 

Obs* Ob fila crispata susipicor quidem hanc potius esse spe- 
ciem Nostoc- cunV autein articulos cfete^ere mihi adhuc 

non siiccessit^ sub Oscillatori^ genere militantem reliiKjuo* L j ' f / ,- V ^ -1-^ ^^ 


H ^ J^^ 2S ^ ^ 
XX. OSCiLLATOfllA WRANGELIL ^f dsCILf-ATORT A WRANGELtl, G 36 S p 1 1 6 fu- 

scescente filis virescentibus^ erectis, 
spuri e r amosis, ramis adpressis* 

Thorea fVrakgelii Disp. Algar* p. 40. 

Ad saxa in rivuliSi. 

' ■ ■- '■ 

J B 

r 

Ctespes 2-linf'as altus^ fuscescens, ex pluribus plantulis 

aggregatus. 

i^/Ai e basi conforta, densa, tenuia, tamen nudo oca~ 
- ] o conspicua, 1-2 lineas longa^ viridescentiaj saspe 
pilis parasitis obsita, dichotome & spurie ramosay 
( ita ut rami lantum affixi videantur),. *^ Rami alterni, adpressi* l* /^nmiH interslitiis subaequales, virides, 

* 

Interstitia subhyalina^ 

Siccata sistit caespitem pulcherrime atro-virldem vel 
interdum fuscescentem, chaitse adh^rentem^ filis 
satis distincJtis* ^ «^ L 

O fo Sv Ab O s 0* D i s t o r t a, cum , qua forsan confundi 
posset, diversa colore & magnitudins csespitis, ramis magis 
. adpressis, & annulis interstitiis subcequalibus* Ob pilos pa- 
rasitos Thorese generis esse initio credidij seqiiente vero 
anno plantula iteriim & accuratius examinata^ alieni eos 
originis coroperui. r* 
I [^ < % / ■ V > „ ^p V ^ t* 

^---v ^ rf -■-" ^, ^ - \ ^ -. 

-y \. 'TC- 'i '<' 7 ^ wt- ^'v ■ ' \ ^ ^ N-. ■^ (' ;s / 

^ -L r . \. X / Z' y /- ^ y^ ■c y ■^' / f-' ^ ♦ y. \ " ^: V / 'r^^ ^^ ^^ *^ V \ ^ ^ X /"' .\4 Z' '-l_ A V i. /'. ^-._ 
/ -/^- 'i 


,^ ^. 


\^r 
/ ' 
-/ y J ' DECAS TERTIA # 'V O' ■riH ^L^ '^^ ■->> / - M V % /.. -r -\ y* / L .^ \ y / _ X / . ^ -; 'X *-. - l - 1 w ;s s^^^ -^ * ■'Afr. 


/ I ^ i? /"' *« / y '_^ ^ ^^ ^- V^ '"'-. -^'y^''! '' ^ fr. />>■ ^. .V N V.-'" \ ^K - ^ / . -' >T ■^ - ^ /" v ■*. \ *■> V ',. ' -^' \ ■. - -^. F~ \ .'ttJC T K 
^ \ i.' t^ "V^ \ /.v i -- /s .^ 


1 * k^ H ■■ Af^ J-* / ./ X ^ ^. s^- 
AD. \' ■; ^ Bot. et Oecoit. Pr. Pr of. ^" ■J 

■et ■ . Oxd* ^ \ \. / . \ \ - ,*^A 


- / (' \ y > ^ _j^ ■- . - , - 


,i-^C^ \. .^ ^ * _^ . r 


X -y ) V 

V \ ^^ ' y r ^ ___r 

X a 11 d i n i > Q c t Ii o x u m m d c c c x i^ ^ %w V 


\ X / Ex «^ o|fJ5iaa Bl.B.il.N6-lA'NA V .\ /^ ^ _ / ^ 1 \ \ ^ 


.-" ^ ^ \ V. h r 'n. ,y % \ V. \ . N -V / ■v*. \ ^ j- V i y ,V ^., S_ \ -^ ^ 


V 'I v_--' "- -\ N A / '^ '#^ -,\ \ *■■ '\ y ■V, ,^ c SH'^ -^ N ^-^ V V >■ ^ ^ V ' i» .r ^^ ■- ' v^' --*■--. ./ ^ ^ V - -^ ' b ^ - / ■J. 


*"' \ ■"■.'^ *b r s. *-• ' ;s I- i^- \ .\ / N I / ■- j. \ ' / v \ ^. X ^ \ r ■^jr % y-^ ^ f ^ 


\ ^ r -^ :.^ ^ X \ r ^ 4rt 


^ #k -^ \ * . _ \. L 

7 \ \ ' ^ _- r 'A- ^ \ 


) \ ■ / -- \ 1 ^ .\ y- \ A 9 / ■^ ^- < t ■O 1 ^ \ - / X L .(.» \ \ 1 4 - 'V ^ r \ f^ •x.^ ^ ■ ^ N 


,'v' K / V ) i AMICIS OPtlMlS \ \ / > \ \ ^ / -- \ \> / \ 
w. V HORNEMANN f-r 9 \ X \ PROFESSORI b6t* HAFNIENSl tELE.BERRlMQ .**^ ■\ 
'i 

^ ^l ■ ^ \ - .i ^ # . / r '» V. . ^' <fi yi. * J. E^T \ 1 - \ V ^ • :> ^ i ' 1 y V .rfl A t- % t^l ->. L b A Vv r % • I / \ ' V. V \ \ . A~ n' 4r -- ^ i o: V- ^ . If rf' 1- •«>■ - \ ^^ - \ ; i \ 
.- \ \ \ 


V- ^- Hji4 /J ,^ J \ 
N HOFFMAN BANG J\ - :-f- ---■-* ALGARUM INVESTIGATORI FELICISSlMp J y y- • ■ 4 ^ \ i -^ / "^ / .J - -n \ ^ ^ -- * \ ^ %. ■ ^U y- «X / \ > ^ h / y' / / ^ 


-.v N / 
J y \ :-?\. -^ P 1 V V /-^ / -ny L 

L 
4 ' y 
i.. 


X 

n 
^ • 


r 
/ 


/ " 


B 
-^/ ■" 


J 


\ ^ / ^ *JV*- ,- ^ ^L -^" > 

:<'' ■* -i^ 


■ ^ ^ f. T^ ^ / V--' L _ X . 1 Ob ..pluxes, easque rarissimasL. AlgaV^comiiiunicatas A. • *■ \. 

I > -1 \ ; *. r H f. I 

V / « 


.^ ■J > .^ O ^ ii, f'.- V \ A.- t-*" / ^- / / >^ J ■" ^ *^ - ^ ^^ >> Ti *■ " ^ ^, ^ / 


A^&r . ^ ■' ■\ / s^ \ / -. ^ ■ Hanc: Deeacleir^ - \ ^ / y /^- r ^ x i*' t -; ^■^ r' ■^ ■h^- ' -■ "\ r V 


'^ i ' 


' ^» K r ^^l. "^ ; >' \ . . y \ V ^ V ^ V / y > ^- V ^ - #- 
{ ." / ' / \ . I ^ •*■ \ 1 ^ 


t^ / i 


^ 


'^ / I -. -N .>^ '/ .Cy \. .V ^ V / / U ^- \ , N / 'f, f / \ C. i^ * / ■> -r 1 n ^ < A L *H , 


^ V \ * 1 W ^ / ^^ * ^ -r / "/ , 1 ..V r' s /^ / ^ // .i^\ ">-: \ \ \ "^ / 


^ \^ ./^ / ^ 


ri 

dic^t u- ■■ J- / A^CTOB.. \ ^ > < 


rt- ■ t .f \ / ^ .^ \ -V^ V / ^ % ■h V /= "^^ /'- f-*- X ■- _x\ I.' - . ^ . . ■ - . \ -5. 


V ■ '-^ ' ' ■ •, --^ \^ 
^ ^ \ ■-* \ /^ ^ y :29; ^.- > ! V 

n ■ \ / ■■ ^-^ - , . "-X XXI. .^FTJCUS^-'BALT][CUS -y 


r ^" * N ? / JFtJCiJs B^LTicus, fronde plana dichotom \ t k \ obsolete costata, tuberciili^ in y 

^ jialil) us. /■ a ■y H "\ 


' ■> Fucus Angu %tuS' G melin. Hist* : Fuc* p. ii 2 ? -t ^ \ / / -% ,,: ■■ '• ,— ^ ;:. . / y Hal>itat iii mare S ^ "> 


y ? primus 'legit Cl. Adj. ,D, Sleribammar» ^ 
^ y ' -■' ^ ; ■' ■ -i I ^ ^ J^rons nncmlis vel pamm ultra, plana, basi teriuxs &.an- 

Cista in ra.i;nos 'iin.eapi, latos sublinear parumper ^ / ^^ sensim latiores, pi obsolete \ y - >'■ *> N t \ \ -: \ -_^ & non msi Yersiis liicem, inprlmis in statu sicco, 
costatai bifida. intf^gerrima/ .- ■ / ' 

'^td^ercuh minuta, {capitulo-aciciili 'minora)^ margi- 
^ ; \.; nalia^ plerumque bpposita, rarius sparsa^ ififerdum s r^ - / / - y \ ■v ^ .1 .^' -- V \- hin / -i-* ^ .1 / \ Suhst 7 ■J 
J 
,\ \. ■v ^ ™ - ^ , :- *^ '^ > . ■; ' ■ j^ f i p '■" ■ ig 1 I 
- •'■ A 1 -. ^ \. ♦ - ■ /■ / 


\ ^v I A. OJ. 

y" 
** ^^ ^ .'■*-■ " -- > : .r .■ .- * <I ff 

'' " ■■' j '^ ^ ' V .- h"- J ^- V -■ ... -. ; jvj. ■ .-. ; -^ . ■ ' ■^ -^ ■.. / ■■•. ., .^, ? Obs, Pulebra etv Tit vide|.U2rp sati^, d^^ species, Spbee- 

X o c o c ci s adiiuix(.eranda/ HabitU praecipue re'fert Pro- y \\ ^ -**- r - r" ■ 


"x y X 

^ teum illumj F. Crisp um, ;^ quo fronde subcos^tata et 
tubexculis minutis margiilalibus' <iistinguitur.- E tuberr ' ~' ■ -^^ x 
culis ■ saepe egrediunttir fil^ minuta aggregafa tenuissi- 
ma. - / v: ^' \/ b-t I f - ^ '\ t ^* \ ., -.. f^ de quibus^^cb|if< jq^ua©;!^ sequ. Spec. diximus. 

Pescriptio \F Angulati GmeL t g. in nostram satis qua- 
drave vmeturr^Siisi tubercula ei axiMaria essent, et; coior 
oliv.aceo-viridis 1. flayescens. > ^ \ \ \'~ \ ,* .■•^.-. -"i /r 


r ~: . ,.■■ ■ - -•: 
■ ■'. " - 


'\ ■ ' 

■ '■" y ■ ^ ■V - ■ .uv ■■■) ^ K. > 


*^ ' .>■ " ' ' \ 

L 

r ^_.- .^ nl-r 


V 5 'x ,/ \ -:^ . ^'. a*- \ .L ' / ■%. \ ^ ■ ■ ■. ^ — ^ 


^ .y y 


\ Nt' / - \ 1' -'^ ■-■' \ 


■^ --■■;. , \ ■ ./ . . , • ■ ^ ^i ■• > ^ "s % * \ - .^ - y \^ :x^ ^- ^l ^ .^ -^ t 


^ / ^. - - / •% ■ ■ ' L V 
V 


' h ^^l < ," - F u ciis *F XXIL FUCUS FLAGELLIFOR.MIS L - 

V d g ^ 'J luLr-ica fililormi, ramulis subd ^T- ^ chis b a si p V W ^-^' ^ .■■ 1 V -^ 


'J^tic)is-fItig.elIifoymii., Turn. Hist^ Fticor. t», 85."Fl. D .y - ^ k x' ■^. ^, - .1 / ^ ■" . ^*^ 


N ■ '■ r( ■ -^ - -^ V > \ y ■j 1 / '■ ^ ^y -r 


/• ' J / ^- I 


V V 

r ■ - f 

y TfrtiUs -"Thrn. froncTe tenui ctortbdsa. caule- ramis 'sparsis brevib p u N f ^ y) /«/f/V«?«x,- ramosissimus, ramis sparsis intrica tis. A ^. . > ^ Habltat in Fueis k saxis Maris SeptentFidnalis- t "H, ^^^^^ ^r \ 


-.f «1 . tis yulgaris. 

JRiidix parva scutiformis* ' 
^^rondes agg^^^g^t^e^ spithanies^/ pedales, 2;pedales^pei^ 

im crassitie subaequantes. teretes, fili- pa^serin arn ^ fcjfmes. filis confeivoideis, tenuissiinis, lin< 
gisy^implicibus'. hyali.ni», articulatis (articulis diame» 
tro 4-pIo longioribus) gelatinosis, niGliibus plerumque 
obsessa^, interdum simpliciter, sparse,.ramosa2, ramis 
^ichotomisy cauli suboeoiuaUbuSj obtusTusculis, inter-* 
dum vexo subdistlche ramosGe, ramulis .te^uioribus 
capillaribus, basipatentibus max autem ad ) Vl^. J^ 
y ta. cuneafa. L 
u articurata; to* m frondem -veluti constituentia ji^ 


cati nigrx^ans^. • ^ 
leaj lubriea». r ^^ r. 7) Jntxicuta mis tenuioribus yage ramosissiniis:, 
deiisissime intricatis, mitius lubricis, tubulosis, 
colore exsUcati subpurpurascente, distindta. / O^^s.^ Quainqtiam /t^ulgaris, tamen minus nota gt inpri-- gKiis fructum ferejtidi ixxodo "at^ue fabxi^a^interjia, ^memQ 


y '' ^ \ ' - /x \- / - ^-■^ / / ' ^ y vV x_-^ "4- *, « \ I J s / -■ ^ X /- ^ "^ ^ - V - '. , 1 ' .. ^ . 7 - / ' ■ ^ ) ^L -A 0t. 

r^ \ \ 

^ ^ / / / l ^ ^ V 3J - V ^ i 

■ - \ V 

X _ ^ .X ■ ■ - ^ 

- -iS^ODULOSUM. / L 


:? N "^ Leramiu.m^ Nodulosum, f il is s e t a c © i s n o d u 1 o sis;-. 

f err ugineis, rainis patentibu^ alter- ■:/ ■ '■ ■ c /* a ■-■■ / nis, articulis diametro «abtrlDlo 

-« . ■ • - . 1 ' * ^ ■ ■-" -^ ■ ■ -^ -^ . /^ '^ -^ ■y longi or ibus^. r^ / \. i' 1 


N Habitat in tnare Hallandico saxis adhascens pro^ 
' Halmstad &. KungsbacJm, ubi Tiflmus l«git Aaii ^ \ 
PhiL Cand. Fries» - : _ 

'^es 5-uncialis et ultra, ferrugineus, intricatus* 
capilli humani crassitie, 5-Uucialia ^ ultra, intri, 
cata^ corned-ferruginea; opaca^ nodulosa^ rlgidiuscu- \ - 


X ^' 


la, pluries rampsa. / 


-J^ami geniculares (C^ ^emculo €xeuntes), subalternl. r I V ^ subulati» 
fr«/i? tumida, .nigrescentiaV^ sutangulosa, diame 
y - ■ ■ .^.. ^ .' .^ trum; fili longitudiiie sub^dviantia,' elevatioue dim£- V 

^ '■ 

N V / - dio ijiinota. / %rtuuii diametro t^iplo longiores^ qylindricL ... ^—y: 

■■'>-.-■ ■ . 1,.: / ' y ■^ 4 I 


-^ 


Cdpsula 

5>Vffl^fl purpurascit, cliartse laxe adhseret. 
> ._ > V- ^ '.^ 


1 f ^ x< 
1'. - ^ '^ . fabtlis et singularis ^pecies. Comparata descriptione fructus 
* * nostra cuni icone F. F:i li^quani in Schi-ader, Journ, f.^di 

Bot, III. 1 . pV^. 1. 1^ f. 13* dedit Cel. Link, omnind patet, 
h^nc specxem ejusdem esse ac Fucum F il ^m.generis^ 
id quod jam:^ svispicaverunt Cel.^Turner et. S'tackhouse. 
m - ^ !, JPiice illa minuta, ..quae frpndem ^imhiunt, omninp 

vam xefexunt, et nisi in aliis Fucis invepisiepius^ pt:p 
mova Canfervae haSuissemus specie. Sic in Fuco Y e s i- 
culoso^ e ppxis illis eievatis per totam frondem spar- 
sis, et. inFrtco Baltico-, e tuberculis margi^ali}jvL§ pro- 
veniunt.- Neque alia sunt haec :fila, quam stamina illa. 
.- Fucoram Donatii et Reaumurii e^rore celehertima^ 
'^*'^ Ohs. Non dahito, .^uin. .sit X.era species^ quamvis 

* ^ -capsulae desint.rSuhstantia: .satis dura, fila ^np^ulosay co- 
- ■ lor, locusque natairs^5^ittdicg#Jl<^ ge^eris Siint j" hal^itus 


V ■^ . "^ ♦ — "v- ■*._ ^ N S / tameii f exe L e m a n;;i.a e^ -?;^ ■ - -- ^v ^- .. , v/ ^v C--^/- - V X / \ i j- 


■ •** 

L 

J- T 

■ ^ ■ - 

\ - N, - - ■ ^ \ W^ X ^ J -V- /.^*- \r ■' v_ ? I ^ 


> \ ' 


^. X 

' - ^ y L 

1 - ' - '-j ^^. , ^ - . \^ . 4 ' >. 32 ^ f s- 
«. ■ ' ■ V / J 

\ XXINT. ULVA PR.OLIFEKA ^. A \ . ^ ■ N y X V _^ ' ,__ --. Ux V A Pb. o l t f e r a, t u Tb u I i s f i 1 i f r m i B u s r a- 

mQsis, ramis e b asi tub erculosa^. ea \ pillaribus \ «^. : iT/y-j;^ Proffera Oed. FL D. t: 765. L t % y - ^ Conferva Crinitn Rotb. Cat. L p* 162. t/ i. 'L 5* Cat«. .Av \ II. p; 190/ .Cat> IIL pv 174 ♦■ J-, 


\ / \ . -^ . .. ^ -. -• . .' . " ■*. HaLitat in mare, etiam in fossis; Scaniss^ aqua dul-^ # ci repletis. ^ ^ I-' . .' _ • -^ • \ >. 


x^ h ^' ■ ' " ' « ■ ' ••■•-..■ 

J^ascictili densissiiniy fluvdluantes;^ ■?-■■■ ■ ■..; ? ■ X 


/_.V - / ^ iiihulns priinarius spitliamjBuSj jeJalis S; ultra, semi- 
lineam vel lineam crassusT; t^iridis^ ihgfequalis, vel 
interdum (cnm superficiei aquee innatat) flavescens, hic illie irregulariter sinuoso-constridtLts, cornpre^si- * r 


^ lisculus, e .meniBrana tenuissima densissitne pun- 
^ftata cormatus j, eniittens int.ervallis irregularibus e 
^undlo elevata conieo? 5 .» *■ q * / r / Jiamos tenuiores " Covfewdm quandam parasTtam men-- ^_ A -'^ - / ^ . * ^ w tientes, setaceos vel capillares,^ indeterminats& lon- 
^itudinis, crispatos, plerumque' simplices, membra- \ /: nA tubuli primarii simili, sed; obscuriore & suBve- / \- nosa ^onflatos.. / * --■■ ■> ^' -■ ^ 


i: \ 

V ..L 'A '^ > / Cranula pundlifbrmia viridiay, dense>> sed jrregnlariter % "!'• r dispoSita. / A . / ' -',- i5Vfffl/a charta3 laxius adlia«ret, & speciem £//z;^ f «- ' 
/^/f/»/2//> Co/z/^ri^tf q,uadam.in^^ ,# ■■-,.' / 

L "^ y :>^ » /^ 


^ ^ ' I W , _ ^ ^ X ,\ ■*-■ ' - * ' H ' ' 


\ \- . ; ^ - - . . _ .,■ i--\ . , =.r .". ■; ^ ■-■ _ '■, -■, , _ . ^ / / ■^ ■ . >' .-. . ^ ^ ■■-. • ; • ■, \ 


^ r ■ ■ '^ ./ ■ 

— ■;. - ■ -. ^- ■ 

■ -'-' -' ■ .1 ■ - 

/ ' ^- . 

■ ■'^^ . - , . ■ - ■ s. "^ / 


A. '\ <^, li ' -v \ - h ' /, q' ^t ^ > ^ ^^ V \ 


\ 


Iw . .' s ^ . . ^ . -\ ; » c / * 5 ' ' ■^ -^'y ^ ■'i ?■■ - - . , — \ - . -> - 
*t.*^''^ 


V 


V<: s^ '' . ' ■ *^ ^■^ : ■^ - ... 


XXV, .ZyGNEMA\NmDUM. 

\ I- V Zygnema Nitidum, articuli s diametro suB 

s&qualibus, spiris/crufciatis tenui ^ . ' ^- '" . - ■' --i ^ \ / a r c 1 1 s, s e mi n i b u s e U i p 1 1 ■ / ^ -% 


Cdijjugata Nitida Dispos. Algar. S f r^ 


Conferva Nituh Dill w* Brit. Conf. q uoad aesGrjptidH- \ \ V . . .X nem. ^ ^ r .-'..' ■hV /" Cmferva Setifovmis «J RotH. Cat* I. p* 175, Tab 
f. 1. Cat. IIX.. p^ 206. (excL SymMiilleri & in( 


* > ^ ^ \ V «y 


to Dillwynii) 
Covf.:Sca/atis Kbth^ Cat. IL p; ip6. (excL syn^ Hed ;^ ■ ^ / A' * m «i. -^ wigii ) X f f ./ J^. 


Conjukata Prlnceps Vauoh. Hist. d'eau doiice tr IV,^ 


^/— 
^ ^ w '^ 
k ^ . j 0) fgfmior s^Kis adria&cens^ Cof;/?/F^^ 

_X r . - Vaocli. t, V. fv '4 


^ Babit i^ens: /3) in rlvulis. J - : 

Vcespes densus, viridi^-^liitens, fluiJluahs*" , ^ 

.F/7^ simplicia, spithamsea fejaitra, setacea, omnihin /^ Iiujus g TO' <*- gida,^ fragilia. y - 

■ -. 

ri 
^ J - r- 


-■ ^ ^ ^^^ ^^^^ 

apic^^^^ veluti gpniculis ruptis obtusa, ante 'Copula 
tipnem Viridia, nitidaj luLrica, 'cDpulat ma magisque crispata, cmerascentia, opaca V *r % + Artimli diametro subaeq^uales, spiris cruciatis arctissl 

mis/ tenuissimis^ r .^ -^ . . 

<?^»m//^ tenuissima*^ 
Tuhulitransversahs brevissimi, ^ medid fasciati. T V -• ^ "^ ^.--^- ^* -r-r _# V "s ^ i 
elliptica, fusca, nuciformia, dura (ita ut vi ' .^. -'x xontusa strepant ) 


% ^ 
/i /^r^i/;^^ nitida, chartse adhseret, sevtinife, 
erascens, chartse non vel laxius tantum adheere r ^. «•' ■' -,. % \ ^ I t X -r ^ 
r s, Planta dioica. Copulatio ita a nobis obsexvata : ini-^ 
tio crispantur fila, lubricitatem et virorem sensim per-- . ^ 
^ ftiiJST. r hi"A W €t iUic fila, ope tubulo^cn^ \ > 


-"^ ^_ ^ 1. \ 


^"y > ■ ■■ #■ U'- I ':■:. 


^>--F 


■%, ^* y-^ * ,f -ft V / ■. ■ -■ ■ ' . Z' \ 


— ^ -*^ ^ ^ ^-■■^^-- > \ \ 

r / ■- -\ X / \ 


<*^ N -«£' 
\ r^ /- ■^. \ ^ 
) ^ ■-_. ^ ■^ -m.-^ ^> N 

.>^ ^ ^ - / ■ 

r I > «■« 


s 
4 ■/» '^ H :>,►.- ■ *--h*h!**. -h, -e^. -, A, ^^ /<- 

1XXVL , . zygnema; ■ OUININUM'. 
X <L 2t;GNEMa Ouininum spiris simplicibus Jii: ctiusculisj seminibus ^liipticis* ^ *- n Conjugata (^uiJnna Dispos» Alg* Svec. -v 

Conferva Qjiinvid «j Scala'ris Roth Cat. IIL p. 264^ 
Jt^/,/^rt'a >^/m//j DilUy»' atc^ue"^^: ^W &. Mohr. Brit! Ci)uf. t, 5 r<, -- -^- X Conjugata Portualis YsLuch, L. c t. 5. f. i* / N ^ ' X Habitat in fossis & stagnis Europae vulgaris, :**S- 
saturafe viridi?, initio ifl fundo aquae natans. --■ \ ■ r aemum bullosus, ad superficiem elatus, flavesc^nsj 
23iaffnitudine & extensione yarians* 


pila simpltcia, capiIl^Tia,;qculo nudo satis cohspicua^ 
«equalia., (praeter ' spiras virides) :.hj^lina, muco§a 
Jongisslqia iaxe , implicata, geniculis veluii ruptis 
ohtusa, Y-^oJf copulattomm mirius mucosa, magisq^uQ crispata -^ ■ 


y -^ -V ^^rticuli diametro suhsesguilongiores, cjontinentes gra* 

nula in spiris disposita, quoB oculp preebent ^pe- 

' ciem litterse V bis- sexies repetitpe > % 
tenuissima(, / 
/ ■J- 


-y--- ^' - '^ 1 , \ ■ tim, ui m sequentx specic, xonjunguniur; Articulircon^ 

juncti laete Yir^escuijt ; pro;x:imi pallescunt. Interea gra- 
jiula toacervaritui% e ,fiIo masculo iri femineura trans^ 
«unt etita gldmerulos formant elHpticos vdrsus orificium 
pblique positos, initio viritics, molle^que ; sensim tamen 

-positionem axi articuli tparallelam kssumunt, durescuiffe ,*mcesq^e fere simuljjnt. .... .. '- \ t y HujusSpeciei vulgatissimae vix ulla pr^estaritior 
1 ■>. s%a.% icon. ^abitum satis bene jexprimit Rotliii Cat, I, 

1. 17. f. 1. -- Goiiju^ata adnata.^Vaucli. vix nisi dm"^ |aej;r jdiffert» *■ /r- x^ 


>^ ^-^ 

-\,%-- • ^ 


s ^ 


n N ^ ' ' y \. > ¥ / \ .*- ^- A _, K r X .. -^" ^r'^ Z' ^ 
^ ^ ■^ - - - ' . 


X ^ ^ ^ j 


Sl ^y- \ 4^ ^ r ura / 7?///«// tfansversales Tbrevissimr dimidmm dlametri fil^ 

longitudine & latitudine eequahtes, ex utroq^uc 
fil^ exeuntes & jnedi^ via obviij geniculo uuiti» 

Semina e ^'ranulis utriusque fili^ eoacervatis constitii- 
ta, elliptica, viridia» ' ' - ~ ^ ^ 


- V p - ^^' ^ -.y * N " -^ ^-^ Sic^aia ^rdle charteD adliesret, vi:^que octilo nudo Jila 
solitaria sistit*, post copulationem laxius chaEtse 
adh^ret, & fila iiiagis distindta apparent." - I . ! ' f- >' , / ; ■ \ ">. A P -n ■ A . \ 4 

/ / / ■-L *■ <- - - > 
V N, _ ^_" ^ - 


1?. Gbs. Cajililktiohem Buju^ speciei ifa observavimus. Spiraa? 

.magis magisque laxae et^ curvatae sensim evadunt, (in 
quo st atu, es\ C o n i u g a t a P o r t i c a 1 i s Vauch. ). Ora^ 
nutS tumescunt, E quoque fere airticulo tuBus trans ■V .' 


^ y \ 


versalis*ita progerminat, ut exacte alir caidam tubtilo al- 
terius filx ei ^obvio respondeat. Ejusrdo-di^tubulus clausifS 
est et apice rotundatus, usque dum alterum ei obviiim 
attirigat, tunc: geniculo quodam medio cum eo Gonfluit N, ^ X ^v;- \. ^. - -s 


fitque pervius. Interea coacervantur granula ffli femiHei 
in spiris antea eleganter "^disposita^ et granula fili mascur* 
li, bpe _tuT>uli transversalis, sensim Jn articulum, feminei" 
umabettnt; etjta conjuncta glomerulum elliptieum for-* Intfetdum decipitur tubulus transversalis^ ita ut --^ ^ / 
coujug^m non attmgat, X^Jic ci^usus permanet, et granu* 
la iil Vplia.eram nec- ellipsin coacervantur/ ^ Semper 
nobis dioica, ut praecedentis, fila visa sunt. 


^^*^. C 6 n 3 u g at a m L o n g a t a m Vaucbefii liuc trans- ' ^ -^ ' j - tiilerunt pleriqrie bt summi Algologi. V auch er io au- 
:tem optirao et sagacissimoofeervatori credendum piy;a- 

n^us;, Tisque dum alii eam fructificantem, vldexint, Saepe 
^ jatiMs^ ovia^fuit^ semp.er,autem steriiis.. ^ ■* *■ ^" • ■ I - '^ '-■ k t Kl- 

_r * ^ V. 

^ i_S 


N 


"^ / \"*^ 


■ ' ?■- ' ^ ' _ - , 

■^ - -- / > 

■ . — -. ' ! 

■■■ ■■■■■■■ -■ - '■ '' -' . . ■■ :. ■■ 

l - . - -' ■ ■ *'..■■.. ' ■ - 

-- ^ - ( . V ■ , / -^ 

. \- ^^ - .^- ^ - , ■ - 

^ \ ) . y > . :»• ■ ,■; -. ^ '■ '■ i| J*' ^ / / -■r ^ ■ , ■ -. • ■ ' . ;.- \ ^ \ ] , ^^ k n r^ *J ^ ./'■. -.'-.• ~ -' i - . . -f s / ^■v X * . - ■ \ 
i ■ . *~ ■■■' ■/ '■- . ■■ / ^«. 3(5 V .: ..--^ ■ ■ • ■. ■ , ^ 

s / J XXVIL OSCILLATORIA MUCOR r • ■ ■ > . . .* 
\ r -'■ ^ \ V OsciLiATORiA MucoR, f i 1 is h y.al ini s r i g i d 

r e c tius ulis in c se sp i tes piiy.apeo*'' / descentes inteTtextis» 


' ■/ 


■V Conferva Mucov Rotli. Cat;. L p^ jg r^ ^ 
',-.. '-'• \ itat in plantis maris septentrionalis ( 

miis, Ulva Intestjnali &c. )_quas densp Velamine 
obducit* " 


■ / 

V \ "X' C(£Spifes oliVaceo yiridescentes, pamm- gelatinosi, 11 nieam alti. f f 


X ■ ^ N \ H _ Fi/a tenuissima, _ nudique Qculi acie subtiliofa, hy^ 
. lina. simplicia, fragilia^ rigidiuscula, redliuscul^ vel parum flexuosa, sequalia (nec attenuata) -r ->; 1 la 
'' _f ■ • ^ 


f V #- 
\ & V r^ ■^ Intevstitid tenuissima, ut yix oculo maxim^ armato \ > X "bene dis / 

^ K" 1 Siccata sistit ;Stratum subpulvereum, glaucescens vel 

reo-viride plantas marinas obducens. 


n r - - ■ •■ ' . ■ '. ■ '--■-.■■ .■■'■.';'■- 

^- . . r^ ,_ - \.^. f N 


^ .r- \-^ Obs. Be Synonymo CeL Rotliii omnino >amM / eiiim e s s e n- N > tiales vero ut ramific^tid, articulatioque oinnino dif- examm / \ ■ jnicroscop \ j' 1 / ^ A -,._-- ^ , . ' --V. -\ / \ ^ 


) ■V. X -^- 


■i^ :t V 
X r''. .^" c. ^- ■ ' '- N, <.■ /"■ -\ / h 

V * V 


j r \ - < - - . '-, 


\ r^ /^ "^ \ / ^ * ^ / V v/ ^ / ■i .^/ i ' j Hx .■- k 


; ■ } y \ '■^- . 


>^ / F /. 

y^ \ \i j. i^ / 
^ \ ^ -, / N V ' ^ ^J-J 


\ -i^ - I V V y' ■c \ -\ r"^ I.- X \ ,^ ,'- X ^ /■ V -^ / ^. .-■- X 1 \ -\ J\ '-:t <' - '*^i-t-- ^^^r*--f< _^" / A -^ ,- fc* ^ 
■^ .x> \ K ^^ \ J \ '\ 'ii / ; ^ »^ 
/'' DRAPARKALDIA- GLOMERATA "V ■/ V- '-' ^ \ ' ^f V ■^ '-- ..r< - '\ y 
* .. . X 
\ m LOMERixl^ filo prim 

(di^similij p j p ehi cill^ tis cilrlis, ovatis obttisis p e / J ^ ^- ) -\ * DraparnahJta Giomer 

BatruchosherMum Glt L 

Disp ■to g. Svec. 'N I ^ C 
Ch 
Cat^ iiL ;^ c> t. XIT. f. I. 8, \. Va sec. syrioii ^ \ 4J" Droparmldia /»;?/> Bory 36 S. Vincent. _ ■ ■ X 

■, " x' ■■ - . ^ ^ -■ . " 

HaMtat lii fossis et lacubiis Etirop^e. / -^ - _- ^ I ff ^ 

vindis gelatinos^us i li 
uncialisj nudo oculo g ./ / 
gr^niilosam / "\ 
o pvi 2-ancralia &: ultra, crassitia 
^ ^ aequahtia, \. alia ( ngiie -J culata, (p virides zorias arti 


j attenuata),. ,arti^ 
rum) iiyalifia. 
y ge ramos% ramia -primariis coniormi Jlgmuli iilo primario dissimi^ 


■V ce hyalini, 
viridem y s, dive 
ciilum g 3 acuti. api 
m.patentem i^ 9 x^ prim -^ situra /irticuli prtmnrfi 

medio am ■wA *-'^ 
^ 
cente laotati.^ y g ^ V 'Sccunda ^ r 

diametro V \ '' ^ dificillime dist Gemciita p ■:r ^ ,/ P^ / \ ta;a. r/ !^ <// opscura, fasciata, 
vix distinsfuenda. dum contra- r ■H jT ■r Sia 
iram 
\^ w -^ rf sam 


I - V /■ '\ 
J- r' \ ^" »- r' 'v ^ ^ - z' ^. y^ ^ * ^ 1 ■^ y' \ Obs. A sequente. digriosciturarticulis.primariis longiori- - 
.: Bus, penicillis ramorunx obtusis^ r^mxilis divaricatis, et < K L inprimis s i c c a t a 

anti ' / mili '•maculosa minus ele- K_ .V 
^ .J ^ V 

* 


-J /^ >- ^^ 
■^ i^V V 


r ^■^ > V ** v_ \ 6 ^j" ^ ' 1 ,> ■• /■ >. ^ — / '^ -'. V- ^ ^ / ) ^i- ^j ^^ \ ^ - / V jiat ■* \ \ / / - ^ ^ . y^^ \ < */ V ** X - j- ■\ y /. X --/ X" f >. y ^^ \< -^ - r ^ 
^ \ X N- ^ ■\ A ^r_ ^ ^ .> V ^ J 


y^ H^ ^ V s ■ ^ .-^ V \^> y \ r-. \ V / ^^ - \ "\ V 'r ^ / / ^ z' ./ -\ L A. - \ — -J / .. ^ >. N V ^ ™ i*' vy "^ x^ l . A r / / ^ ^" \ ■\ ■- ^ i^ N J y \ y / • • •" - -'. ^ \ -<. / '-< • >* '>■ -N» ^,- ■^ i \ ^* " r I / -/ ,^ ^^ ■ i ^ \ \ Tw, ^ -^ H.- /■ 


y .-- • A -.(■ ". V' ■' ■ ■ ," ^ ^ \ '•»■ r^ 311 


9. 


t 


-x' X ^ ' XXIX. ; DRAPARNALE)IA PLUMOSA. / V *\ N '■^'- • _ '. Orap ARNALDiA Pjlumosa, f 1 1 Q. p K^iva. a Fl O T 3 m u li s 

penicillatis dissimili, p e nicillis la n- 
ceolatis acutis erectis. 'Dr,ijMrna!(Tta P hmosa Disjpos, Algai:. Svec jtft ' ■ ■ s ' ^ , F ^ * — 


Batrachospeymum Piumosum Vauch, 1, c. t» XI. f. 2* 

(&,'^ liiale. ) ■ -^ ' ' ..■"■. 
Hypmsa JBovy de S, Vincent. / \ ' " . ^ -^ . * ^ ■^ Conf^Yta Mutqhilis Roth» Cat L p. ,197» t. V/ f . i 
(excU syn. Dill.): DiUw.. atque^ Web. & Mohr» 
V Brit. conf. t, xir. _ 


y 


h r V r^ Habitat in rivulis & fluviis &;c. 
/ vr-, '■ ■ / 
Isete viridis/ gelatmosiiSj i— 5 uncialis, pculo ^ nuda eelatinam , tenuiter ramdsam referens 


r^ 
^-^ ^ /?^//^/2r//2 2"5-uncialia 5; prEecedentis similia,. 
Mamiili filo primarib dissimilesy acutiy eloagati, apic© \v* hyalini,* fasciculativ penicillum^ lanceplatumy viri- 
d«m, efedlum^ filo primario velutr Sppositum & qua- 

si parasitam fdrmantes^ «/////;«i^ ^ceteris jiiulto lon- y \ gior; \ s,-* /^ y^ 


'A^ticuH pviviarli diametro- sutequales> zlDna viridi me^ dio notati*^ £. - / V ■- ■^4. secufidaril sensim^ breviorea fiunt & in apicdi y y "^ hyalino^ evanescere' videntur* H -4 / 
pr^cedenti^ 
V \ r L ^.■-'""ii.>; 


Sccat&i sistit pidturam pinnatam;' elegantissimami, / 
i »■* iCT***''/-^ y ■-, 'f ■ - '■ ■i^- V"' 

" •■ i-k ■ <■ V - • ,1 ^ ^. ■ N X 1-*^/*^ .V«» '■ .'' ^ - / \.. 


^ J «^^.■^^ '^ *' . * ^<v- ^ -V_- 

■■ ■ . ^ - ■■ ",-«■■.- ' ^^ 

->' ■■ * ■ ^ / 


^^ %' > # J / / • * ^ ^ / r" / \/ 7 t 'r- 


% \ V ^ ^ z' r ^ X y -^ ^j. -/'f^ / ^_ %^ / ««. _ > 
fltt ■^ 9 Y.- -^ O b s.. Fila primaria harum auarum: . specierum ramulis 
^bmninp- dissimiliav sunt/ ' ygluti- diversae speeiei essent. '^ ^■/ V, enim l^e;atei:vam -Z,onatam Web \ MoEr 
tan ferunt, penicilli verb ramulorum C h £e t o p h o r « cujus- 
dam parasitae speciem praeihent. Equidem m lapide quo- 
dam, ubi praecedente anno Draparnaldi am Plumo- 
s a m observaveram, veriip fnsequente tempQre, 
tum primaria ! penicillis omninc ^orbata^et exacte 
p o'n f e r V 86 Z,o ii o t ee convenientia inveni. Aestate vero 

rterum D r apari|,aldi;a'm pl 
itaqiie ^ con jectura ;rion- temeraria, 

tam nil - ^ ' m ^ 

m osam "^idi. Subit m msi y- 9SSe. statujBi imper.fectum Dr aparnaldiae 

■ ' - - ■ : ^ <_ / ■^ H t ■> - ■V. y ^ -^Hy V- \ \ * T" ;; 


^ 
\ *-._ V N y *i n ■^ \ ^ '^^ f. f 

F 

t "^W ■< 


^- > . / , \ ' \ - \ X ■■^ ■I. ^ -/ \ r '# / "^. \ / -■■ 'f •\ -\ / - \ \ ■^ ^ y ^ ^- ' 1 N ^ ^ ^' 


/^ / N - ^^ ^ K _ _ "V ^ ^ .K-.^'- *=-♦. -^^^ :\ ^ - r .. * ■^ h L r h ^ \ ■^ ^ -L X- - \ -N '\ ^- ^ r^ ^r *k > -^ r' .. _^ r>' y -M ^_ ■# s i \ ^ / 


^ ^ / -X -/ \ ; A- ^ / k .r ■ \ -^ ^' ^ \ \ y i 7 X \ ^^ \. ' \ v C >* y' / \ / -s \ / / ) ^ / V ,-l ^ \ s ^ * ■\ w \ / i \ r^ ^ \ ■u ■X ■^ . > / ' V -^' -^ ^. - -; V' V . ■- -^ - N s. r ^^ ' / \ \\ ■V ^ / 

\ -T* / .y y 7 z' - -\ - .i '-./ / -/ K % 7^ . ** _\ ■'X ' ri ^ \ ; ■V. V 
r^ '.>ll^^^ ■ ^ ^ ■ ■ ■1; / ;>i* .'■ * V, -. <-^ ■■■■ ■ j-> "^ - " q r' !*' ■IJ ^,^ x^ ^.'V^ - ^ -y ■ I ^ -* *■' -^v .^f*> ■-•■'* / N vr . •■ . «: _> / N. . . ' ''^ r / 


. ^ / ^i/f^ 1- ' - r ^* -' 


y 4d ■ ' J 
>i f \. y / 


/ 


XXX. ., DR APAMALr)! A 
.,;> i s^ r \ Orap ARNALDiA TENurs, ramis simplici uSciX' # iis iilo primariio conformibus. 


~\ 


,^ ■ 1*' 


£' In rivulis & stagnis SveciGB, (ut Westmahnise iu 
fossa ad iader, in pluribus 'rirul.s ptop.e Lundam)* ■-' t -'■■■,■., _' i ^^sDes .viddiS; jemi-i-uncialis^5;rg^latinqsus. f : i:^'' > -j 


jrpa tenuissima, ' oculo' nudo- vix singura catispicua, ■^ f— -\ \h X ^ seml-i-uncialis, debiTia,, gelatihosa, ramo^a, pri 
mum tota viridia, tandemK prseter zofias articula- 
rutn hyalinas s^ensim attenuata. \ .-- \ ^ ■-H Jlavii rafnuU^jue inlexdium. vagi, saepius vero oppositi. V \ / y ^ S h' / &: subyeiaicillati,v^*plus iiiin^^ densi, angulo 40^ 
exeuntes, attenuati, longe subulati, vel aculeifor- j f — V \ ^ ^ ^- „ V ^ mes, apice hyalini in, eodeiia. verticillo variae Ipngi- tudinis. z' ,- ^. (■'■ '^riicuU cylindrici, - diametro 2-5-plo longioreSj medio <»■ ^ zona vlridi notata^ , ceterum hyalinif ^ y __ f -{ ■^ ■'x J V Genicula opaca. 

Siccatd sistit pic^uram Confervoideam fastigiatam> / ^ . ^y / -V T \ /- ^ -^ / ^ i ^ , r V y' i ^ .y Obs, Pulcbra et elegans species a ceteris Draparnaldiis 
Goniormitale ramo-rum_ quodammodo receden^ et C on- 
fervis prppriis accedens.. Habitus auten^ gelatinosuSy 
zona articulorumj rami attenuati, fascipulati, ^ apiceque i^ \ - \ / kyalini, eam l^raparnaldiam fesse demonstr^uat. ISipva vi- 

detut; Frustra eam in scriptis "Algologorum quaesivimus^ 
: ; "^ quan^quam iri Svecia satis vulgaris et per plures annos a 

nobis et a Doct. Bruzelio, ffelicissimo et indefesso Alga- 
: yum ^sprutatore^ bbservata. ^' \ r^ .:\ ■ - ■ ■ • ^* ■ 


^ / t ^ r ■'- / -■■ ' " ' -■ ■ / \ 1 ■ ' fc \ r-- 


\ / / 

\ f • / ^ i\ y / 
i\ / ^ ^ i^ J l 

■ .-1 f. r w \ X '' S -V \ ■f. y -# % j' ^ <. ■j'. \ - \ ' 
■^-^: / V^ *^ .> N 

r \' 4 ^ -^ 
. y ^ > \ \ V O' \ ^ ^ 

r /' V 


7 -* . •"^ M l. **» ' ' v^ .^ ^- ^y f. s .? ^ / /-•: / J X -^ >i \ \ \ "^ _* \ y / DEGAS QUARTA; 

.> K ', '^ ^^ X V ^ ^ ^L r 

\ --^ N X / V V ^ \ r ^ a. \ -t» ,'' -V' V I h N ^ ' - S X A UC T R E 
At). ^ HtP \ V \ Bot. et. Oecon«. Pr, Prof. Re^. et Ord» "^ A 
1 

\ \ *■ t r -\ ^ / > / ^ v- ■^ \ ' ^ ■' \ \ ^\ *> \^ ^.,./? , ^ 


L «i LtJNDjttj MDCCCXT. _/ V*- H \ 4 \ r^ / ^ 
/ X -\ 


n' littsjris BERLII^&IANIS. ^ V ■■\ \ / - "^ y / . ^ i* v' p t , ^ j / / K \ \-^ f . # > X ^ — -^ / •? ■^ .^ y \ / ■-, ^ ^' ^ \ I > / '-* ■ * / / '^^ ■^ \ X / \ ■ V \ r^ N / /■ X ■- \ ^ \ \ \ -K-^' \ / V \ 

/ r r -\' ^ ^ ^ ! 
X / - V ^ / i - t. / \ . / 


V I V / /^ -1 ■'n— '-, *i -*- t -s Yiro Celeberrima ^ - 4*^ 


S 
\ V /..-■- ^ 


OM 

% ■^' 


\ r^ .» M. D, BOT. PROFESSOIII TURICENSX X V -x^ X 5n' y 

V 

' w 


^ / ^ 1 hanc Decadem 


\-s ^ ■ \ \ > ' X \ /■ v^ L r- . '•-"■. ^ •■ ^- 


^. 

^ -^ \ ^ ^ - 


> . ■ ■ ^ 

S ' . - ' - / ^ y X * .V 

r ' / ^ _ r _ r' 


y dieat 

AUCTOR X. ^ y ^ X- ^ 


/ 


T^ ' N / V J- -^- ^ - / 

ri y I 


\ .-/ \ \ . - ■ \ y >v " . ^ ■^ -.- ■ - ri V ^ Al 


/J FUCUS SERRATIFOLIUS r ■X / ^•P F 

Fucus Skrr A TiF OLius, catile plano, ramls 

a iternis divaricatis, fo liis iinearibus a \ V e si c nli s s pii ^^ p e 1 1 ol at 1 s f io 11 i f e r i s. ^ / . ■- * - 

^ucm Lon.nfolius /3) temiifolhs, Tnrn. Hist. Fxid, II 


■^ T at in mari japonico prope Satsuina* Cel / y Frons bipedalis & nltra ^ /" ■\ . . \ ->'■ Caulh plantis, axi longituclinaliter parum mcrassatus, 
lioeam vel parum ultra latus, In parte infima l^a- 
cerato-dentataSj superne,' exc^ptis rudimentis qui- 
busdam raniulorum acuieiformibus hic"illi€ §parsis, 
jntegerrimus, linearis^ sensim tamen v^ersns.. apiceifii, 

atteriuatus, ^ dichptomus, ^ k ramis secundariis hic ^ / illic ihstrutftus* 

/ / I^imr cauli confornieSj seniper ,e latere plario caulis, 
interTallis in parte itiferiore palmaribus, in superi^ 
ore sensim brevioribus, oriundi» distichi, ^alterni-^ 
divaricati, in folia &; vesiculas foliiftTas soluti> 
stiora, liriearia^ profunde & duplicato-serrata, ner 
^^vo percu^rsa, poris plerrimque pertusaj in petiolos 
5 lineas 1 6 


y 


% % . , '■'■■■■ ■ ' \ 


/ \ - ■V^ jrt '■i \ 

t --■' / \ ., ^fe' 


' ■■. ' "'■. s 


/ ,'_ / •X \ I J' \ h '-^ |. J ■■"(. ■• '>fr- ^ f 


h> ^ ^' ^ 1 / ^' ' '^ ■ . ■ ^ / 


y^ ^.,y' H -^ ^ / ^ - "^^ ^' -■ ' . / r ^^i^/f^r/A^ plerumque e basi rarnulorum oriundae, soli. 
tariaef^> petiolatse, (petiolo 2 lin^^s longo),; sph^ricee, 
diametro 2-5 linearumj- l^ves, membranaceae/ intus 
cav«5 folio terminatee, 

bAV '^-wiicialia vel brevioraj ■unguerii lata vel angu- - • -* / N ^ q V / ^ ■ t V \ / / y 


- \ K ■m- v tr / ^ ^ ^ \ 


\.. 42 V 
>" \ Fru 

CS 
Suh n <-i 1 -^ fulvo-fuscus, caulis &: ramorum g \ liorum mem 

minibus in coriaceam transiens) ^ i?///f et r/iwor?/w co.riaceo-cartilaginea, 

tenuis (in q^^ibusdam sp 
3 / / ■ V ^ \ \ 01js. am -cifolio Esp* (F. Longifolio ct Turn. t. 104. f. 
et F, T o r t i 1 i nobis ( F. ~ 

stifolio t. 104, 
substantia multo ) t /3.) angu- 

F. b et d) .conjunxit. Illevero differt- 
firmipre, caule alato simplicf, foliis 
crassioribus, coloreque olivateo ; Hi c caule torto tri 
quetro, apiceque tantum plano,^ foliis ferevioribus angu^ 
stioribusque simpliciter,serratis-, colore fuseo-nigrescente, 
substantia firmlore, satis diversus. F. Serratifolius 
in tr-ibu Sargassorum locum tenet eximium, 5peciebus 
nominatis proximus. •«Hb* ^ / V ^ s -- ^ / H* 


/ y j' - \ < X ' ^t 


y ^- 

\ / ■x j / / / \ \ V - X \ '\ ■ / '*r ^ ./ - — ^ ^ V y . \ H y [- -i? D / \ , X y -. f ^ 


V \ "^ -f ^ ^ _ ^ y ■\ ' V ^ d' ^ - ^ ^ F— / y. I -r^ \- V ■*- H Z' r 

- ^ 

r "X y i ■ - ' -. .-v 4 
/ ■^ XXXII. FUCUS HETEROPHYLLtlS 
A ^ ^ucus H X le filif 6 rm / g ul a t d r a rfi o s o, f o 1 i i s ijn t e g e r r i m i s^ c a u- 
1 i n i s 1 a n c e o 1 a t i s c o s t a t i s, r a m e i s 1 i n e- 
aribu s, ve _s i c ulis s u b s ph serjicis, re^ 

ce Dt a c ul is c vli n drace is. ^ ^ ^ i^icus HeterophyJks 'TuxTi. llisu t» 92» "- 

^— '' ' . - .■ \ ' ■ ' ' 

Habitat iij mari laponico, Thmlerg k Tik 
Novee Hollandise, D. Btown* Caulis filiformis, loneissimus, crassitie p X b ra parurri attenuatiis, angulatus, raniosus &. a 
^ ■- ■■ ■ 

■- 1- r ?/yf;i/ cauli conformes sed tenuiores» ex ejus: angulis ^ ^- . - — , intervallis unffuicularibus oriundi, ad basin m 
ne obtuso, linearn longo rigido homogeneo ihstrutftri 
densi, undique alterni, {nec disticbi), pStentiusCulij 
pedales & breviores, ' in ramulps, folia, yesicuias 
receptacula solati. 


Folia cQuUna ad basin ramorum egrediemia, biuncia- 
lia, 5 lineas lata> subintegerrima vel ieviter undu- 
lata, hervo apicem. versus eyanescente percursaj 
tamea ad basin famulorum, vesicularura & reeepta* 

um egredientiar uncialia & breviora, vix line X / am Jata, integerrima, acuta, enervia vel obsolete 
costataj cmhra hasi in petiolum attenuatai spa: \ < papilloso-pundlata» 
f^esiculie ad basin ramulorum sitse, axillares, spb 

r- V- . 

cse, diametro 1 § lineee, cayse, muticee, petiolatsei 
p(?f/V;/(9 teretiusculo vix lineam longo» 
Receptacula ad apicem ramorum & ramulorum 
. axillaria, cylindracea, brevissime -pediceikta, 'Une \ '\ > am lon^a f tgrmim/i jnajon /" 

*/ ^ -- ^ / .■ j . / X . . /, ■ . 

^ " .■■; - ' ' — " ^ ■' - ~ ' " '^ / 

^r -- ■ L ■ -■- ■^ ' y 


\ 


y >_ y^ y^ K / f L_ -/ ■? J 


y / C ^, / .x^ \ / t < z' 


/^ ' '. ^A. X 


^ 


y" € - < - X 

^ h 


' ' - ' ' N \ 
^ .."^^^ 1 / ^ ■.*. y -^Gofor madef. -> - ^ 


N^r rr^/ 
fryiiorum - tcinH dilutioF, ^ exstccata nigerrim _ X F> - \ 
^ , . -^ - ' ^ ^v tantla ma^Jefacta) cartiiagineo- coriaGeaj 
tenuior, exsiecatijs iragilis ■\ -■- : .-A 
> ■ , . » V . / y Obs. Si in qmdam s^eeie, certe in liae determinanda d^xt- Wi fuimus. Specimina enim ijostra ab optimo et Cel 
Tilesio in marL JaponiGo lecta F ucum H e t er o pby 1- 
I u m cum S i 1 i q u a s t r o et A c i n a r io connectere vi- 
ientttr, ab omnibus tamen quodammodo distincta. In- 
genue itaque ea' deserip«i, ut inde differentia eluceret^ 

- : ^' Satis manifestmn est, nostram speciem a F. Hetero- 

, , 'phyllo Turneri,«ton differre,. nrsi in eo, quod foliai 

■'^ ■ / ramea enertia strnf et vesTcuTae muti«ifee creBrioresque ? 

quae tamen differentia non essentiaTis est, sed a direrso^ 
.' -^ statu vel aetate pendere videtur,.,- cum non rara adsint 

- V exempTa^ eiusmodi in eadem specie aberrationis. B^uc u-S 

" /Sili quastrum et Fucus A c in ario proxiMae spe- 

' eies an revera et notrs essentialibus a riostra distinctae 

Interea e:simio Twto-^ 


f - 5 tempus et observatio dabit. 

qxd iftstai: mtxxmqu^ est. eredewd^m ■■ ■ \ N '-?■- ' t \. ■• 
/-- r- -^ ' ^ 


' \ > - ^ " y > \ ^ ^- / V -.f- 

\ rA - ^ /' L 

/ ^ / V f^ / - y K \ / ' , - 


:^ V x^ V ^b v fV / / 


r "S 


/. T/ \ \ ^ ^. . ■ .. . ■ \ N ^ j / y^ ••■,.. ^ / 


V \ 


X y^ \ \ \ f. s 

y^ ^ '*• ^ ^ -^ •. .,., -■■-- ■-- - ^^ ^ '* . KUCUS . MICKOCERATIU \ -, ' y FiTCXJ^ MicROGERATiiTS, caule tereti foliis \ \ D u s. vesicnlis ~-s 


p / 7 •- / ' \ \ ^ -^ 1 
1 -^ m e p^e t i o 1 a t i s , i- e c e, j» 

b u s t e r m i n a 1 i b u s q u e 1 a n c e o X ■^-^ v. J- V ' : N ■" ^^ • ■ ' ■ l- ■ 

i^^/m Mkrorefatim Tuvn, Hist. t. i^^iO. 

mari Japonica, Til^sius; Coxeano. 71 \ <> ryi///^ pedahs & ultra, teres, 'jKliformis 

_; ' • . / -"♦ • ■! ^- ain cbr / am vix crassitie seq^uaiis, ramosus, ramis con fm ^ 


/. / ^ 1 sitig vel altemis, nigrescentibus* ^ . ' . / ' V. yesiculcQ- '^QT totam caulis longitudinem sparsse, den ^ ' I > y^ X sse, versus apicem tameri rariores, alternee, solita- 
riaj (vel interdum binse) breviter petiolatae, ellipti- 
cse, 1 1 lineam long^, 2 lineain lat^, .mutidse,' (vel y % snterdurn rudimento brevissinio rostri Instrudlge) pa 
-^SS\o%W.y pQplUis sparsis, ejusdem ac in foliis indolis< 
PetioH lineam longi, subincfassati/ etiam papiilis 
obsiti, basi emittentes iolia, '> V J^ McceptacuJa versus apicem ramorum sita, lateralia & 

'//91-5 lineas long 'i terminal 

filiformi papilloso),. lanceolata,' 2 lineas longa, s~e- 
Co/ar Iute6-fusGu&,- pqidUarum k .receptaculorum a^ul j \ -s ■^ - i ^ .iv ^ '■ -r- ' - " / -x -\ I ^ ^ . .\ N 3.^, i^ 


^Jri \ ^ ^ 4 ^ ^ V Fo/i<? ad basio petioli Vesicularum effredientia, i-ii ^ " * 

■uncialia, cauli &,ramis conformia, simplicia, filx- 

formia,' rigidiuscula, acuta, papillosa,' 7;i3p^/7/> oppo- ' ^S, ri J / A \ kT <!> \ ^ ^ Z' ^ ^ *^ milineam lata, extus tuberculosa, intus loCulamen- , > * 
tosa, (loculameptis vel tuberculis sub 12), axi vel - ' 
inedio eorpuscula minuta lanceolata continentia» ' A /^ ^* \ - 

r 

... *-. L \ '■% \ \ V' V \ \ V X / ■V, V 46 ^ ^ ^ 

_ 4 
-> 1 V M * ^' V ■^ ^ ^ V ^ # X Suhstantia cairtilaginea. 

Exsiccatione valde coUabitur & minuitur* ■^ V X ^ ^^ \ V c r V \ - ■^ > ^ bbs. CeL Tuvnerus quidem hanc speciem pro more exi- 

mie delineavit et descripsit, sed cum specimina ejus fo- 
liis destituta esseht^ haec nostra descriptio^ ut species 
melius cognoscatur) non supervaeanea nobis visa est, Irt 
"hoc Fuco singulare, quod folia, petioli yesicularura et 
pedunculi papillis obsiti sunt ; qui papilli foliis praebent 
habitum fere Leraaniae^ cujusdam, nigrescentes sunt 
et tand^m in penicillos illos conferVoiSeos, itk multis-Fu- 

©is obvios^ erumpunt. '- - ^ --, / ^ ' N ^ / - ■( ^. / ■x \ . \^ 'S y ■> y v' V, * \ ^ - f ■■> ./ h ^ _ r , \ 'j \ ^^ - A ,N 4 > / f^ H 

^ r ^ .>■ m-. I - A ■^ \. / / :i ' s .* ' - ^ ^^ ^ ^ y \ y \ l t -/ \ ff /■y X / V X ./- m7 ,S '■- y '-' -,^ 4^- 

/ O V^ ' m J / '- ^ ^ „ x^ y. \ -\ '/' \ \ yir ■ €' V^- ^ T / V A ^ / / J \ « > i ; v / ^ \ .-' ^4— V \ J y 
y I X >^ V 47 *^^ '-i- XXXIV, FUCUS .SISYMBHIOIDE^ hj \ / y / \ 
y / F us SrsY 

_ _ _ j* 

pre s 3 o j m ' r a rn i s- d i 
d i c h o t o m caule f ilif orm 
ichis, fdliis f y m i ^ 1 P m ¥. ea ri-lanceolati s» P ■n^- \ Fncus- .Sisyvthrimaes Turn. Hist. t. r .f S Fron Inter Fucos Jap 29 ^ C';f//ir filiform ma^ ovata, 
a CeL Tilesio missus^ Pl \ mos alternos flexuosus* 1-1 X /_ m:. \ f ^ JRami distichi, patentes, alterni, intervallis vix un^ui* 
cularibus exeuntes, triunciales spithamei & ultra 6* ca.uli 
vel r m form 
si, J/c formes, pl Foli foliiferi, al 'P cep lusculi, sim|)lices 
vesiculiferi, mec/io / ^ d tenuiora; r^^//V//r fprmia^ comp X j ramis eonform otom ) - \ rame^ m / laciniis patentibus, inferis" vesiculiferis 
liiedio rami exeuntia, brevissima (lineam aexe la 
tum longa), furcata, vesiculis nullis, sed interdu 
apice receptacula sustentantia. ^ -^ Vesiciild^ 

r 

d has. > m ? H meam JRecepfdcui 
ceolata ^/ s ellipticse, in fmi e\ 
36, semi lineam lat^ g V-/ ^H ' ^. ramorum racem lan \ ^ Coh 
Suh milineam 
> fusces revissime pedunculata,, semiuncialia, vix tuberculifera» / \ \ J' g tenax. \ ^ T wAm- Obs, Haec Species una cum sequente 

Sargasso proximam efficere vi^etur. 
propriam \ .. t .V 


4 H / '. * ' / '*' - ' ^ ^- ^ ^ V y ^: V "x ^ \ J ^ 


y X r^ f \ / K \ / V .^ ^ -^ - ^ V - V ."^ m. f / y . j I > -s "- 'hx "N X ^ V ^ / ^ ■v , ^ / ^ 


\ \ / % / / \ . ^ / ^ / 1 s ^' > / ^ / ( V "X A^ \ ' V 4 
^. 


-^ ^ '- / ^ 


*■ s... \ I r^ ^XXXV.-. FUCUS HORNERI ■^s. Fucus HoRNERij caule. fiiift)rniij ramis/' i ^esiculas obl o"u <>;o^ cylindraceas f«- N "- /■ / 1 i i f e r^a s^ foli a; dec u r si v e pi n ii at i f i d a, 
e t :r e c e p t a c u 1 a t e r m i n a 1 i a c y 1 i n d r a- ^S -^ \ 


/ \' ^ / ce a s ol utis* . 

. ■ ^. ■ . // . . , ■ - . 

Fniius Horneri Tnrn. Jlist, t. 17* 

p) d e n s 9 raraosus. 


^ . - ^- . • / 

V 


Habitat in Archipelago Japonico, nominatim ad ' insulam/Ljkeuj Tileiiiis. , ~ 

FrofJS ovata, bipedalis & forsan longe ultra. \ Cotiirs penn^m corvinam' crassitie eeg^uans vel parum 
superanSj seraiteres vel triqueter, lateribus s^pe 

, sulcatisj interdiVm sp^riis' pusillis k remotis hic iliic 
iustrucJluSj ramosus* 

Mnf7ii frimmii pedales, c^uli eonfprmesp secnpdarii in- 

tervallis subunguicularibus exeuntesj circa cauleni 
spar^ij (nec. distichi)/ ba^i ssepe incrassati, in vesi- 
ciilas, lolia & tan.dem reeeptacula sese- solvenles. y \ / /~ ^ .^isiculit btevisfuiae^ipetiolaliB (petiolo vix lineam ]on-: ^*- -. - \ go), oblongo-cyliDdracesej pUrumque obliqa^p 5-44 
liijeas longse, vix lineam lalasj " cavae, apice^folio 
terminatse* r 

Foliji'^ vesiculis vel ,e ramulis (absque vesiculisj ori- 

unda, longius petitdata (petiolo ssepe unciali) Tine- 

• aria, sesquiuncialia & ultra, 2 lineas lata, profun-' ^ de pinnatifida, pinnis aveniiS' S: non pundatis al- \ ternis decurfentibuSj costa si^ipUci yersus apicem ^evajiescente percursa ^ / x> \ V 

/ 1 » I ■^ r .* \ / y -■ ■ y /.',■■ ■ - . -- ■ 


^4 / >" \ f 


/ 1 " . ^ /' ' ^ ' ^ y \ - ^ \. / -: / ^"* ^B 
49 _^_ \' \. ^ 


/ ^ Receptacula ad apices ramorum sitaj tincialia . (iri no- 
stris speciminibus), lineam lataj (termindli laterali- 
"bus majore), verrucoso-rugosa, veFi^ucis non pertu- 
sis, maturitate mucifluaj soiida^ acuta.-^^ - 

5*^7/i/V;^ pyriformia, minuta, in quaqu^ vierruc^ solita- 
-rip, muco circumdata. - v ^ \ i / - j^ Color luteo-fulvescens, in caule^ petiolis vesitularun:i 
& receptaculis obscurioi^j in foliis di^^^i^i^^* -I ^ A - -^^ JtT ^ SuhsttintM eaujis cartilagineo-coriaceaj tenax, foliQrufTt 
merabranacea, tenuis» " - / V 

\ j V Var. /3) differt ramulis^ densis^ foliis angustidribus 
: longius petlolatis, receptaculis rarioribus, colo- 

'x% obscuriore, iiaHituc^ue sat'dissimili. " ' 


/ V 

/ V -,'-.' ' ! ^ \ 4 ^^' 


V / ■\,. m 


\ ^ , ...t- / N y > ■ ^ ..■- ■ ' - ^ ■ ■ ■ -. 

^ . - - . _ . ^ -"■ ■ - , 

^ ■. ■ * , ^. ^. V. ' \ 

N - "^ 

' ->. 


.> ^ /' :.-■> ■»• \ \ * ^ <:- ■ ■ " ■ 

■ - ■ ■ ■■.•■-. ^ « "r 
\ \ 


\ ^ . ' _ ^< ■^ /" \ \ / ^ N 

V H L ^ "^ ■" - : t ■ , ■■ ■ .. - ■' , 1 y t. ^ x._ j. / 


■x 


*-!. N .''i '^- > \ . ^ ^_ ^ — . ■ ^ .' N. ^r-^. \ / / 

•<■ 


■'^ ■ -■ ■ , -. ■■ / ^ -T r ^- I r^ -^ - ' V t. 


y /' .. -■' y ^ fc n 
LEM^?aA :,FLUVIATitIS ..? ^ 


^ / / L i^ s, f i 1 i ,s e^a r t i I a g i n e i s \ / L m i b u s p;a p i T 1 o s i s. 


/ Jlandl, 1814 P« 5^' 


^ / - V — / y' 


y 
^ 

i^F^ Fr. Berl. 1809. ,p. 277 N fr' *>* I Chrintrausiii FUvu^ti^i^ Deeand* Syo- -<» 

r.otppe.rvin FluviaHlii 'Sl^nzh,^ Hist» aes Conf, p. ^9^, :V . , _ ' ^ ^-, ... . . < Cor.'f':rvi FittV'BtiIh 'Mohr, m Sclira^^., Jotrrti. iSoi* p. ,F> \ 524.- t. 5. f. 5, '4- Kotb Cdt»- IIL F* 3C;4 ^ ^ 


) Cat. I. p. 20 1* 


Cchf'.:rva .Fiuvttttiiis luhica; setosh eawseii, facie. D f. Hist. Muse. T. VII. .1 47 N y / »• Corallinn Flnviatiiis non ramjsa^. Va:ill* Paris. v* <0 ^ vjy. 1-5* ■ . ; ■': ;■ ;■■■.■; , ^ -, : ^-^ -, ,■■ ' 

C^rferva Fkvi^aibs Wlvv.BnX. Conf. t/ gg. Web. & 
* '! .' ; Molir GrossBrit.. Coof* l^ 29V (excL descript.) ■ '. ^ ■ . . - r / ilabitat in'fluviis Europs&^ tam saxis g^uam li- \ 
gBiS adpaseeii& ^ y / 


^ ^ " : / f H \ ' V . ' .^0 b s; ■ M icafn internaitl filcr* \ i^um derncnstrando^ cha^raeterem- genericum ^ptime pri- 

de quo tamen dtibitavit CI. Boryj m 


/ V ^ ^ r " ^ 

* cat(gnas sporarurn ab ris depictas pro^ Ceramio P u 1- 
ehello l^abens, in liac specie sa:ep© pafasitico^ Qjxxa 
dissentiunt Viri rnagnae auctoritatis, et fide dignissimiy 
snbmergiti^jr veritas. Anatoraia; -itaque accttrate ^institu- 
ehda fuit, ut cle re_ ceftiores fierent Botanici. Hic ita- 
que sistimus sectionern fili fransversalem^ (Tab, 2, f. i, 
A) nbi fas^ciculi catena:rum ad iriteriorem fili paginani 
sparsi;, ope lentis parumper audti^ videntur^ eosdemqvse V - y^ 1- ^ 


.-■ -' / 


r \ \ ^' * f I j- /. / ../ ■rf ^ X 1 , V* \ ' k ^ O^'- K V « " ' ^ ^t ' - \ J 


--s V 

^-. y j ^ / 


^ A. / / ^ ■>, / \ r \ ^ ^- N N x^ V m 


^ o ?il '. '. ' ^ IL. LEMANIA ' SUBTILI j \ \ - 

r 


IjEm ANI4 ^UB TiLi g, f i li s _s u b g.© La^t Ihosi s ca N piliaceis papiliosis, p a p i ii is sit bs: 


V / m 1 n j s* r ^- Lef7m!2ia Sitbtilis Wett. Acad.^Handlingar 1814. p* 45. -*. ^ - m 

\ ^-* t-t 2. t 4. ?* ^ V la fiiiviis Ostrogptbis canalibus lisfneis ad V 


. y b ^ / ra pnmus mvenit Amicl Wailman» / • - -^» C^iv^i?/ atrDviridis, 1"- 1 |_imciaiis.. \ ' \ / 


/ % i'^'///' jLincialia yeL ultra, tequissima, sioipiicia, raro • '- ' \ -- ramosa, gelatinosa, rosea^ irjembrana teBuissima & 
tenuissime reticulata eonSataj a; medio usque api- 
cem papillosa~9 *s^ersus b.asiji atteiiuata^ &; papillis > - '/ ud:a 


/ \ ■ \ FaptUj^- majuscul^j . ' nigrescentes, certis intervailis 
{distantia nimirum l3iametro triplo lcngiore) posi- 
tsfejin inferiore iili parte nullos, dein solitariae, tuni 

X Binae yel. interdum^ ternse^ apice Enterdum solitaria^o -^ ^ ^^ . i 


^ \ \ ■■ > / 
\ \ ^ fasciculos f; B* molt-o aucfiores, atqne sitlguTam cateriani . k maxame auctam '1 c; qua delineatione rem M r am 


\ i L j- L Ti* ^- ^v- .- ■- 

De Specie Dillvvynii utpote ramosa^ne-que papillosa 

diu diibitavim^eis, usqLiedum 5pecimina Anelica \n.deiidi 

.occasio data fuit^ figiirae et dcscriptioni eximii Viri 

optime eonvenientia^^ et quodcjm modo^ ' ut ipse observa-' 

vit, L e m a n i a m, F 1 n v i a t i 1 e m cum T r u 1 o.s,a jun» 

^Hentia. Varietatem illiusjspeciei essecredimus filis ram^osis 
^. -„^ j::„ ■z^.^j.-:..^:^ ..a ^-"J^ fiii eleva^is^ ellipticisque \ % t - i- 
udentern. ■ tSIeque d.escriptiones et, Tcones 


m Auctorani:j in quibiis papillarum optima ^i^ota specifica 
negligiturj si Eg^ram accuratissirni yauclierii esceperi- 
xniHS, nobis bmnibus'^ numeris satisfaciunt. Vix .tainen. 

^mia Yulgatissimae speciei sumus in.c.erti ' "^ _\ -r i f--. \ \ % . ■- 'X \ \ ■* _ ■ ^^^ i - - / i 1! X ^- 'v 


/ N -^. ^ V ^ J ^ ** 
^f/" -?. /52 
^ ■^ / i \-^ \ .4 \ - '4 Catmai sporamm ol> tenuitatem noo: vidlinus» ^ y Smata atroviii-dis, chartoa adhaeret \ V \ 


f - ■-1 / / \ 

V ) Obs»^ Praecedente niuttoties: tenuior 


^ / / substantia^ colore, 
papillis respectu fili multo majoribus subbinis ceterura. 
differt» Tamen de vera dirersitate specifica non omnino 
certi sumus, cum fructificandi" modum iion(" 
re Hcuit- Depicta sistitur tab, 2.. f. 4. ubi A caespitem 
naturali magnitudine et^ B filumt " solita.rium ixlulto' aviT 

.Gtius xepraesentat.' ,x y - ^ . , ^ um \' ^ ^ i I ., \ 


\- 


y" ^ 

V y A^ \ i. N / y V --i ^ / / 


\ \ / 

^ t - \\ J^ ^ 4 V . > f X ^ h 


/ ^ - / / 


^. \ / ^ ■\ ^ 


•m r r^ *^ 


^ -■- V y \ ^ l\ \ ^ *n ^ j; r ^ \ + \ cV -*. _*■ f' f. ^ y ^ X %, .y ^ X ' r* r \ -tf. . ^■^ -/ i \ ' 
^ L^ ^ - ^ ^ I / / ^ ^ / -\ L r--fc 
53 ^ _ - \ ^ y ■ ^ ■^ X A-. XXXVIIT. , LEMANIA- ' TOKULOSA. ■ ' \ -^ r \ - X" ILema N I A ' ToRuiiOS A, f ilis a t*r o vi re nt ib u.s nodosis, nodis m onjliif o r m i t er coniun- c ti s oy a li bus ^/. /. _< , F 

,-^- ^ - "^,-^ ■■ - " ■ 

LefTicima Toruhw^ Wett. Acaa. jFIandlv ,1814. p., 40 / ^«1 ^ ^F / /■r , / '\ / Confevva lorulosa-, Rbth Cat, Bot. III. p. 250» Gat. I. 
p. 200.' FL Germ. IIL p. 529. Mohr ih Sctirad» Journ. 1801. p, 524 T. 111, f., 1 7 2. /. ■^d. y^ ^ \ Lmania inciivvnta, Bory L c, p. 276. ^7 

' r" _ -■ 

r 

Chantrajjsia Totuhtd] Decand. Sjn» ^ 

Confiria fiuviatilis nodosa fucum aviuhnSi pin. 1. c, t. r> \ VIL L 48. A « V . ^i- Habitat in rivulis montium Europse temperatioris. V / \ ..- / y N ^ y^ ^ . /^ X H h Obs. ' Ut stabiliretur character Generis Lemaniae, -etiam 

. hujus speciei fabricam inteMam depinximus Tab. IT* f. 

i,j ubi A annulurn e filo exsectum transversalem, expan* 

. sum et ita interiorem paginam monstrantem repraesen- / \ tat. B est fasciculus catenarum parum auctus et C ca- 
tenae Sporarum ope lentis maxirae atictae, Etiam pul- 
cberrimae illius speciei Lemaniae Variegatae jam 
" antea p. ii. descriptae, iconem TaK IL f. 3. adjecirnus,- 
ubi-A repraesent.at caespitem, filorutn na^tirali magrixtu- 
'dinei-B filum solitarium parum aucturh, C fasciculum 
catenarum e% D singiilam Sporam, utrumque maxime 
ope lentis auctum 

Obs. Genus Lemaniae quaravis raaxime naturale, tamen 
habitu externo in variis speciebus varium. Sic quaedam 
Species moniliformes^ ut "L ema;a i 3. T or ul o sa et 
V.a r i e g a t a, aliae papillosae, ut L e m a n i a F 1 u v i a- 
tiLis et Subtilis, aliae iterum, quantum ex' descri- 
ptione et Icone Cl. Bory judicare licet, nqdosae, ut L'e« 
m.ania Fucina et ^S ertular ina. CL Bory quidem 

adhuG alias duas species protulit; q^uae, tamen jiobis noja f,- \ y^ f r - ? /' -. I - L, / .^ V-, x / /■ ^-- '\ ^ V J" V r \ - / ■^ -^ \ ) •s.^ / 1 p -, y X. \ N- \ 's ' ' > 


i ^ 


N rf -^ 


54 


\ - 


y \ \ r \ 5 
CONFERVA' MUCOROIDE / ' ' ^ 
\ / 

; : ■ ^^ ■x' ^^ — 


' ,' . / ^ / 


' / Co N F E R V A M U C O R 6 I D E S 5 C 86 S p 1 t 6 p 1 a H O m I H U 

t o o r b ic u 1 a ri n i 2 r e s c ^ n t e; f i i i s ra d i a\ntibu*s c ur va t is;| /ar ti c uli^s globosis^ \ 


f ^ Cojjferva Mnsnrotil^s V7ett. Acad» HandU 1814. p. 199 ■^ N / ■\ t. VJIL f. 1-6. 

-■ I ■ Habitat invalvis ligneis fenestValibus alternalini '■ - / Sf 
A- ' - -^ \ -' X \ 'i siQcis & humentibus", byeme* 
C^i"/^^ pladus, lineara vel parunt ultra latus, Orbicu /larisj nigrescens, . vej:sus centrunfi magis magisque e filis xlensioribus niger, ^ versus raarginem filis ma- ^ V. I^ ' gis ttiagisque distfnctis radiarls^ : " 

Fila tenuissima, (ita ut cculo nudo solitaria non dis- cerni poss^int), fiiscescentia vel vimbrino-nigra, ra / i "- ■! 
/ diantia, maxime flexuosa & curvata/ simplicissima, 
sed saepe eonglutinaiaj (& tunc lamosa incauto ap- 
pareiit)j moniliformittjr articulataj rigiday^ oblusai ^ 


AvticuH globosi, subpellucidi, interdum mter se in- N SB^uales» • ■^ > ^ A \ Cenicula nigra vel opaca, f ) •■V ^ ^ ^ -^. 


\ ' */ 


> - X \ ' ^ - / i ^ ■ A y - ■-. V y s €t a c e a m non * ct B a t r a c Iro spermo vago /3) t e- 
XI u i s s i mb Agardh Dispos^ . Algar. Su. p, 41, nec L e nia 

Batrachosperraosam Q) capiilaceam a Batra- 

cnospernio moniliformi '^) , d e t e r s o Agardh 
!• c.,. distinctas esse suspicamur, . , - ' /' 
\ — 

". Obs. Singulari inodo exoritur et "crescit haec minuta 

'Conferva^ ^uae ^Ji^ujigos Algasq^ue conjungere vid^tur. / ^ ^ _-^ \ . ■ ■ r - 


-^;. ! . ( - ^ ^ ..'■ u ^ 


<■ \ 


' ■ 1 ' - - \i \ V ''\ r 

i. / -s ■* ■ y » / •'^^ videntur genuinae^ sed ad Batrachosperma pertinere. Sic ' 

^ \ Lemaniam D ill enii Bory 1,! c. 4. IX; £ 2. non a ""^ 

/ « ,Co ij^f er va at r a / L*^ B a tracho s p e r mo s am c< / \ ^ — '^ 


■/ A, ^*' / 


. •-i.^ 

N N \ (■ 55 \ r'- '^^ _ " 


V ' / XL. ; OSCILLATORIA ■ AUTUMNALIS 


\ O S CILX A T O R I A AlTTUM N ALTS, f 1 Hs ff 1"! S GO- - ^ «T-^ / virides ce ntib us rigi dls j: ec tis \n sta. ai gelatinosum breviter rad m / -> g r u m i n t e r t e X t i s» \\ N 
V Osciliatoria Ahitumraii^ .Dispos. Alg-. .Svecv ^^,-56. 
Covfeyva Femtina /3) //frV^, Roth Cat^ 111. p. 200. \ /' \ T /^' <, ■ ■ -. i Conferva Amphihia 7) atia^ lioth 'Cat,: IT. p, 192. 1 \ f \ \ .Jz* a» f- ^o O/ntoor/a /''/7^//i'/?f.<?/ Vaucb. Ilist. Cohf. t» i^» f. i^', ?"• - ' ~* '' 

Cofjferva F'(igiuUta^ Dillw, Brit. Coof, t. 99 ? i Habitat in.huda terra niaculas niffras s »„.■___ • 1 m autum 

5^^^^-?^?/^^ ^^P^insum^ tariae latitudinis, tenuissimjum, vix 

semi-lioeam altura^ gelatinosum, nitensf atrum, 

- per limum repen^s, brevher radiansj radiis vix^ bi- s. \ linearibus \ V .fr ^ -■.•■■ Ni^ 1'ih Idneitudine non determinanda, tenuissima, (%c 
solitaria niidura. oculum^ lugieiitia)^ cofttinua^ $;im- 
jplicia, truncataj tranquilla, (nec oscillantia), iente 

& parum crescentia^ recSla, rigida^ densissime in- ^ \ i r ^ tertexta \ 
/ \ / ( V" V.' I -■iH r 

I 

I \- A ^^ \ X ' ^ ?' %1 ^ nigri, magriitudine capitulir aciculaej prirrinm^ori^^ 
iintur; (vid. punqta iii f^ 4, quae eos magnitiuiine na^' 
turali. repraesentat), /Lumore circunifusi V^dissiliunt et 
raassanx gelatinosarri e corpus.cuIis mlnutissimis _ compo-* 
^ltanl emittunt (fid. fig.^5. magnitudiiie ^aucta). HaeC 
Cdrpuscula minuta seiisim fnole crescMt, et in-^erie^ fl- 
liformes sibiraei ; inVicem adglatinantur, (vid. H^. 6# 
Hiagnitudine aucta); quae fila statu ccmpleto Confervatti 
fiostram efficiunt. (vid. f. g, quae fila .solitaria^ liiaxime 
■^Ucta, I- ~2/c{uae totiim caespitem filorum miniis auctum 
at^ue £ 1. quae caespite^s magnitudirie iiaturali exbibet)^ 

Hi singuli st^tus iJi f. 4^ lente iioja adhlbito,' tma exhi- 
bentui'. ^^ \ \ JS^ \ i ^ ^i 


.^ \ M s i >l / / \ 4 ■ ■ ' ^ 4 ^' *f V 

1 ■^ / \ \ 


^ / ' ^'^ > I \ .s \: .\ j< / \ V ■ N J, ' b ' \' '*, y r- ^ ■\ / V 56 ' — 
A v V / _ AnnuJi Sc /7;#>T.ff///fl tenuissitna ^-^ I— .- -i> \ Sicc^ ^ 

i gram ■ 

hai 

ma ardissime adheeret, , maculainq ni breviter m exhibeu y > ._. # ^ #v N. ^x ( 1 -N ' « ■^- -^;'.^ / ^ \. /. X \ / N / \ ^ r^ ^. y / m ^^ \^ Obs. ^VuIgaris Species et loco ncttali cploreque fa.cile di- 
noscenda, cum Oscillatofia N i2;r a tantum confua- 
di potest^ quae tanien omnibus .partibus major est et lon-~ Jx- gissime radiatl ^ Q solura, ubi crescit, inaequale est et rugo~sum, Kk fasciculatim prbveniunt, et tunc ex- 
liibent omnino speciem 6,s cii 1 at o r i a e _y a gi n a tae> 
quamvis vagina ulla numquam a nobis pbservata faerit^ ^ p^ Y \ ♦^ j 

Jam d Alg -^ d tradlanlia & opera quaedani p ri m TuYnefi perscrLUtaod tomos tres prior< 
obis occasio fuit* H 
LX- >_ de Synonyma qusedam addend Species perti i 3 descripl i^ Xilssji nob, a Turn "S vam 

nomihe Sociorum amb \ sul) nomi 


65. depid^lis est jf^ingulari casu, trt no 
iem in it:n€re Krusensterniario % 9 9 i nationis 
re temp ab ditse utrlq > detedam 
denomi 
sodenl fe 9 TortiL app 
nol) ^ \ V h 4 ^ est T F. LoiiuifoHus '^y nv{Tustift l* c. t» io<i. f. b. ^. d A 
urnenro, eum -^ F, L n /// habente,' nob d 
dendam 

de obs^ nostras sub /^ S fratifolk .de hac specie aliter .sentientibus 4- A<J Fucum Ciifiituin G d d e n d u m neri t» 123 SpreBgelii Pug 


onymon T •Ad Lemani^^m- FaripMt^M nob 

- o ^ nonymon ♦?. 
j c*. N^ fluvhitilis petra. 
keneL . F/ /j» Ph ^ ^ omm ^. 
t. 395. f* 7. addend 

putaverimus*r uns Banister Plu- 

noa sine \ K^ "^- V ^ y y /.. ; V z'